szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Edycja I 2013/2014

„Nasza szkoła jest miejscem, w którym podejmowany jest trud wychowania, w niej obecny jest trud wzrastania nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców, tu dostrzegana jest radość dojrzewania i radość stawania się człowiekiem” Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy jest zlokalizowana na peryferiach miasta Myszkowa w dzielnicy Będusz przy ul. Pińczyckiej 2. Wybudowana
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godowie Historia naszej szkoły sięga czasów powojennych. To po II wojnie światowej okazało się, że Publiczna Szkoła Powszechna w Godowie nie wystarcza, by sprostać potrzebom wsi. Jednak dopiero w 1958 roku zdecydowano o powstaniu nowego budynku placówki, obecnej szkoły. Przyczynili się do tego Florian Prachowski – ówczesny
Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie jest szkołą: bezpieczną, przyjazną każdemu uczniowi i jego rodzinie; otwartą, rozwijającą wszechstronne zainteresowania i talenty, gotową do współpracy z instytucjami pozaszkolnymi, pragnącą zawsze pomagać młodym ludziom w rozwoju osobowości ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poznawczego, społecznego i moralnego. Dzięki pracy całej społeczności szkolnej, doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej: nauczycielom – dzielącymi
TOP