szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Edycja II 2014/2015

Uczniowie Gimnazjum i starszych klas Szkoły Podstawowej mają lekcje w pracowniach przedmiotowych. Do ich dyspozycji są: nowoczesna pracownia fizyczno-chemiczną, pracownia informatyczna, sale przedmiotowe: polonistyczna, historyczna, geograficzna, biologiczna i matematyczna. Sale: fizyczno-chemiczna oraz polonistyczna wyposażone są w nowoczesne tablice interaktywne. Nie tylko lekcje Uczniowie mają możliwość korzystania z: biblioteki, w której znajduje się Internetowe Centrum Informacji
Historia szkoły sięga roku 1913. Jednak najstarsze dzienniki lekcyjne i spis uczniów, które zachowały się pochodzą z roku 1917. Rok 1913 dla gminy Stare Miasto był rokiem wielkiej twórczości. W tym roku rozpoczęto budowę nowych szkół w: Modle Królewskiej, Barczygłowie, Ruminie, Główiewie, Krągoli i w Żdżarach. Koszt budowy tych szkół miał wynosić przeszło 30 tysięcy
TOP