szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

1.Termin nadsyłania prac: do 31 pażdziernika

2. Ogłoszenie wyników: 3 listopada

regulamin konkursu swieto drzewa 

OŚWIADCZENIA/ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA

Co nam dają drzewa? Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, chronią przed palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na budowę domu i smaczne owoce. Powodów, dla których warto chronić drzewa jest zdecydowanie więcej – o czym należy pamiętać w dniu 10 października, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

Święto Drzewa to program edukacyjny realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku. Ogólnopolska akcja sadzenia drzew, która odbywa się co roku w okolicach 10 października, ma w swoich założeniach służyć ochronie drzew oraz popularyzacji ich znaczenia w biosferze. Ma także podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Organizatorzy chcę zainspirować dzieci, młodzież, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu.
Cele

Cele konkursu:

 • a) Pogłębianie zainteresowania dzieci i młodzieży ochroną środowiska;

  b)Kształtowanie postaw i zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i mlodzieży;

  c)Inicjowanie działań praktycznych związanych z poprawą stanu środowiska.

Zasady

Wytyczne dotyczące prac

a)Uczestnictwo w konkursie polega na zasadzeniu drzewa lub drzew, zrobieniu zdjęcia oraz napisaniu reportażu z tego wydarzenia;
b)Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
c)Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.
Komisja

Kryteria Oceniania

a)Poziom artystyczny zrealizowanego zadania;
b)Oryginalność oraz kreatywność;
c)Styl i pomysłowość sporządzonego reportażu
Dyplom

Dyplomy dla Laureatów.

Komisja wybierze trzy pracę, i siedem wyróżnionych prac.

Przyznanych zostanie 20 dyplomów w ramie, dla laureatów, po 10 dla każdej grupy wiekowej.

Termin nadsyłania prac mija za :

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0

Wyniki zostaną ogłoszone za :

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0
TOP