szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Zdaniem wstępu, konkursy są oczywiście bezpłatne!

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

REGULAMIN DO POBRANIA

OŚWIADCZENIA/ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA

NAGRODY W KONKURSIE

IV-VII

Szkoły Podstawowe

Dyplomy wraz z książkami tematycznymi dla wybranych grup wiekowych.

I-IV

Szkoły Ponadpodstawowe

Dyplomy wraz z Powerbank TRUST URBAN PRIMO 2200 mAh dla wybranych grup wiekowych.

Cele

Celem konkursu jest:

 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
 • Budowanie pewności siebie;
 • Uświadamianie dzieciom ich praw;
 • Propagowanie znajomości praw dzieci wśród dorosłych;
 • Wykazanie się kreatywnością.
Zasady

Wytyczne dotyczące prac

 • Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika prezentacji multimedialnej na temat: „Szanuj Moje Prawa”;
 • Konkurs kierowany jest do Szkół Podstawowych (z wyłączeniem klas I-III), Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i Licealnych;
 • Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.
Komisja

Kryteria oceny

 • Poziom artystyczny wykonanej pracy;
 • Oryginalność oraz pomysłowość;
 • Estetyka wykonania.
Dyplom

Dyplomy dla Laureatów

Komisja wybierze sześciu laureatów.

Termin nadsyłania prac mija za :

* Termin nadsyłania prac został przedłużony.

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0

Wyniki zostaną ogłoszone za :

* Termin ogłoszenia wyników został przesunięty.

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0

Grupa wiekowa w kategorii szkoła podstawowa – klasy IV-VII

I MIEJSCE: Jakub Wróbel, kl. V
II MIEJSCE: Mateusz Walczak, kl. VII
III MIEJSCE: Jakub Wilczkowski, kl. VII
WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Egemen, kl. IV
WYRÓŻNIENIE: Justyna Czapska, kl. VII
WYRÓŻNIENIE: Kacper Zarycki, kl. VI

Grupa wiekowa w kategorii gimnazjum, technikum, liceum

I MIEJSCE: Maja Chałubińska, kl. I
II MIEJSCE: Klaudia Głuchy, kl. I
III MIEJSCE: Dagmara Kowalczyk, kl. I
WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Polit, kl. I

TOP