szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

WIARYGODNA SZKOŁA JĘZYKOWA

WYRÓŻNIJ SWOJA SZKOŁĘ NA TLE KONKURENCJI

DOŁĄCZ DO GRONA PLACÓWEK SPEŁNIAJĄCYCH NAJWYŻSZE STANDARDY

CERTYFIKAT • WIARYGODNEJ • SZKOŁY JĘZYKOWEJ

ZWIĘKSZ ZAUFANIE SWOICH KLIENTÓW

WZMOCNIJ WIZERUNEK SWOJEJ SZKOŁY

JESTEŚMY NIEZALEŻNYM PODMIOTEM CERTYFIKUJĄCYM

POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ SWOJEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ

PREV
NEXT

CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA JĘZYKOWA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła Językowa powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniów. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, będący dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania Szkoły.

DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA JĘZYKOWA ?

Wiarygodna Szkoła Językowa jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce. Program ma charakter ogólnokrajowy, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.
Aby stać się oficjalnym Uczestnikiem Programu, należy spełnić standardy, które zostały opracowane w oparciu o wytyczne wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Warunki uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia

Deklaracja Uczestnictwa

Wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz akceptacja Regulaminu Programu i dostarczenie wymaganych dokumentów.

Kryteria

- dydaktyczne
-bazy
-jakości obsługi
-osiągnięcia szkoły
-formalno-prawne

Weryfikacja

Pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

Standardy Wiarygodnej Szkoły

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Szkoły Językowej wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby, a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

wiarygodna_szkola_jezykowa

Regulamin do Pobrania

Regulamin on-line

TOP