Analiza mniej atrakcyjnych kierunków studiów: Mniej niż jedna osoba na jedno miejsce

Przedstawiamy najmniej popularne kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim (UW) i Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Analiza wykazała, że najmniejsze zainteresowanie przyszłych studentów na UW cieszyły się studia z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Statystyki pokazują, że na każde miejsce na tym kierunku przypadało zaledwie 0,4 kandydata.

Inne rzadko wybierane kierunki na UW to filologia bałtycka (0,8 kandydata na miejsce), nauczanie języków obcych (1,2 kandydata na miejsce), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (1,2 kandydata na miejsce) oraz filologia białoruska z językiem angielskim (1,4 kandydata na miejsce). Wśród tych mniej popularnych specjalności znalazły się też takie, które jeszcze kilka lat temu były bardzo poszukiwane przez studentów. Chodzi tu m.in. o germanistykę, kulturoznawstwo i pedagogikę specjalną.

Z kolei dane dla UJ pokazują, że w roku akademickim 2023/2024 najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się chemia zrównoważonego rozwoju (0,8 kandydata na miejsce). Filologia rosyjska (1,13 kandydata na miejsce) i biologia (1,26 kandydata na miejsce) zajęły kolejne miejsca na liście rzadziej wybieranych kierunków. Wśród mniej popularnych specjalności pojawiają się również filologie rumuńska, węgierska, orientalna i germańska. Na uwagę zasługuje także fakt, że na filologii polskiej nauczycielskiej przypadało w zeszłym roku tylko 1,33 kandydata na jedno miejsce.

Na podstawie danych zebranych można natomiast określić, które kierunki były najbardziej popularne wśród studentów. W roku akademickim 2023/2024 najliczniejszą grupę kandydatów przyciągały informatyka, psychologia, zarządzanie, medycyna, prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, filologia angielska oraz pielęgniarstwo.