Planowane zmiany w edukacji: Zwiększenie popularności roli asystenta międzykulturowego

Rozważane jest wprowadzenie zmian w polskim systemie edukacyjnym, które dotyczą szkół, w których naukę pobierają dzieci oraz młodzież niebędąca obywatelami Polski. Istnieje plan na stworzenie stanowisk asystentów międzykulturowych i otrzymanie dofinansowania na ten cel przez samorządy. „Pracujemy nad wnioskiem mającym na celu zdobycie dodatkowych funduszy dla samorządów” – mówi rzecznik.

Wiceminister edukacji, Joanna Mucha, zapowiedziała plany związane z dofinansowaniem samorządów, które mają na celu umożliwienie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w placówkach oświatowych w Polsce.

Projekt zakłada wsparcie dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, które po raz pierwszy będą uczęszczać do polskiej placówki edukacyjnej. Asystenci międzykulturowi, często będący matkami, które już zdołały zaaklimatyzować się w warunkach polskich, mają być zatrudnieni co najmniej przez pierwszy rok nauki dzieci z Ukrainy – poinformowała Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji.

W związku ze zmianami w ustawodawstwie, ministerstwo utrzymuje regularny kontakt z samorządami, zwłaszcza na terenach gmin, gdzie znajduje się duża populacja dzieci ukraińskich. Wiceminister Mucha dodała, że w przypadku braku miejsc dla dzieci z Ukrainy w konkretnych szkołach, samorządy zapewnią transport do innej placówki.

nowelizacja ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy zakłada również wprowadzenie dodatkowych 4 godzin lekcyjnych języka polskiego dla dzieci ukraińskich. Okres nauki tego języka zostanie przedłużony z 24 do 36 miesięcy.