Fiński system edukacji – dlaczego jest najlepszy?

Fiński system nauczania uważany jest za najlepszy na całym świecie. Stawiany jest jako wzór i autorytet dla każdego państwa. W czym tkwi sekret jego wyjątkowości? Przede wszystkim w indywidualnym podejściu do ucznia, którego brakuje w innych krajach europejskich. Nie chodzi w nim o oceny generujące stres, dobrze napisane sprawdziany, czy dyscyplinę, a o rozwijanie umiejętności uczniów, ich socjalizację i dobre samopoczucie. 

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Sprawą nauczania w Finlandii zajmuje się Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji. Zdefiniowany przez nią cel wobec uczniów to jak najlepszy rozwój potencjału każdego dziecka jako obywatela i człowieka. W tej definicja zawiera się wiele praktycznych umiejętności, jakie dzieci powinny nabyć w szkole. Należy do nich:

  • sama umiejętność uczenia się, fińska szkoła zakłada, że uczniowie, zanim zaczną przyswajać wiedzę, powinni wiedzieć jak to robić,
  • wyrażanie siebie i swoich poglądów,
  • empatia, troska o innych i ich bezpieczeństwo,
  • umiejętność wykonywania prostych spraw codziennych,
  • nabywanie kompetencji adekwatnych do rynku pracy,
  • umiejętność odnalezienia się w świecie nowoczesnych technologii. 

Fińscy nauczyciele uważają, że dziecko powinno czuć się dobrze w szkole. Nie powinno za to być szykowane, stresowane lub zniechęcane do nauki. Fiński system edukacji postawił sobie za cel wsparcie każdego ucznia w rozwijaniu jego umiejętności i poczucia własnej wartości. Uczy dzieci niezwykle wysokiej tolerancji, tłumacząc, że każdy ma inne zdolności, a różnorodność to nic złego. 

Więcej relaksu i swobody

W materiałach Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji zapisane jest motto: „Dobre samopoczucie sprzyja edukacji”. Finowie wzięli sobie to mocno do serca i kierują się tą zasadą na co dzień. Szkolne środowisko ma sprzyjać dobremu samopoczuciu uczniów, dlatego lekcje zaczynają się dopiero o godzinie 9.00. Przerwy między lekcjami również są dłuższe, ponieważ nie chodzi w nich o przejście z jednej sali do drugiej, a o sam relaks i odpoczynek. Dzieci w tym czasie mają szansę się socjalizować, co również wpływa na ich umiejętności społeczne. Finowie wprowadzili do szkół rozwiązania, które mają przyczyniać się efektywnej nauce, dobremu samopoczuciu i minimalizacji stresu u uczniów. 

Brak sprawdzianów i minimalizacja stresu

W Finlandii nie stosuje się standardowych testów, sprawdzianów czy kartkówek, co jest kwintesencją ich systemu edukacji. Dzieci nie mają umieć tego samego w tym samym czasie, fińscy nauczyciele uważają, że jest to niemożliwe. Każdy z uczniów ma inne umiejętności, doceniane są tam starania, a nie wysokie wyniki. Liczy się proces nauki i przyswajania informacji, a nie ciągła kontrola. Dzieci od najmłodszych lat uczone są współpracy, a nie rywalizacji, co przekłada się na ich lepsze samopoczucie. Wiele badań naukowych udowodniło, że minimalizacja stresu w szkole sprzyja przyswajaniu informacji. Jedynym standardowym testem występującym w fińskich szkołach jest matura. Finowie badają postępy w nauce. Monitoring opiera się o badania na próbach, nie służy ocenie uczniów, a jest jedynie informacją dla nauczycieli i szkoły. 

Konsekwentne dążenie do celu

Finlandia zawsze była w czołówce rankingów PISA. Do tego małego państwa zjeżdżają się ludzie z całego świata, chcąc zobaczyć, jak wygląda najlepszy system nauki. Wiele osób ma pomysły na ulepszenie swojego kraju, jednak zmiany te powinny być wprowadzane stopniowo, tak jak to było w Finlandii. Trzeba wziąć pod uwagę to, że edukacyjny sukces tego skandynawskiego państewka to konsekwentne działania prowadzone przez wiele lat. Nie opiera się on na rewolucyjnych zmianach, czy jednej ustawie, a na długoletnim procesie rozwoju i podejścia całego społeczeństwa. Wiele rzeczy można od nich skopiować, jednak należy pamiętać, że jest to żmudny proces trwający cały czas. Fińska edukacja stale się rozwija, dopasowując do potrzeb społeczeństwa, gospodarki, kraju i świata. Tam edukacja służy ludziom i ma sprawić, aby czuli się komfortowo, a nie zakłada, że uczniowie mają przecierpieć swoje w edukacyjnych szeregach.