Globalne ocieplenie kasuje ochłodzenie

Kiedyś trend był inny. Swiat się powolutku ochładzał. Nie było to wcale tak dawno temu.

Obecnie temperatury na kuli ziemskiej średnio wzrosły o jeden stopień Celsjusza w sotsunku do temperatur, które panowały jeszcze do połowy XVIII wieku. Oznacza to, że obecnie są one wyższe niż w którymkolwiek punkcie na globie na przestrzeni ostatnich 12000 lat. Naukowcy przekonują, że nowe badania nad Paleoklimatem pokazują wyraźnie, że ostatnie 150 lat intensywnego rozwoju przemysłu, a co za tym idzie globalnego ocieplenia, wymazało 65000 lat chłodzenia.

Co użyto do badania?

Międzynarodowy zespół badaczy wykorzystał różnorakie modele statystyczne oraz zestawy danych Paleoklimatycznych. W ten sposób zrekonstruowali średnie temperatury globalne podczas epoki holocenu.

Był to okres, który nastąpił bezpośrednio po ostatniej epoce lodowcowej i trwał w przybliżeniu 12000 lat.

Przyczyny

Opublikowana analiza w czasopiśmie scientific data wykazała, że temperatury, które miały miejsce w środku halocelu 6500 lat temu przewyższały o 0,7 stopni średnią temperaturę połowy wieku XIX. Autor badań, Darrel Kaufman,  powiedział że przed globalnym ociepleniem istniało globalne chłodzenie. Dokładna praca Jana Lisa nad danymi pokazała, że świat powoli się schładzał na 1000 lat przed połową XIX wieku. Wtedy dopiero to trend się odwrócił. Przyczyną tego było nagromadzenie się gazów cieplarnianych. Nowsze modele klimatyczne są bardziej realistyczne, ale jednocześnie trochę mniej pewne. Badanie to zostało oparte na poprzednio opublikowanych danych Paleoklimatycznych, a także nowych analizach statystycznych. Dzięki tym danym, jeszcze wyraźniej niż wcześniej widać, że globalne chłodzenie na skalę całego globu rozpoczęła się około 6500 lat temu.

Kaufmann jest ta że głównym autorem artykułu i badania, które ukazało się na początku tego roku, miało na celu logowanie obszernych zbiorów danych Paleoklimatycznych z ery halogenu. Przed wysunięciem wniosku, Kaufman oraz jego partnerzy naukowi przebadali próbki morskie oraz lądowe w 659 różnych miejscach na całym świecie. Lokalizacje te obejmowały złoża jezior osadów morskich pu a także lodowca. Naukowcy nie opierali się na tylko na jednej metodzie statystycznej. Ich synteza globalnych zbiorów danych opierająca się na kilku metodach ujawniła nareszcie tempo ochłodzenia, które nastąpiło w okresie polodowcowym

Cykle

Wydaje się, że chłodzenie globu napędzane jest przez powolne cykle na orbicie ziemskiej wokół Słońca. Odpowiedzialne są za wolne okołoletnie zmniejszenie światła słonecznego na półkuli północnej a także za małą Epokę Lodowcową wieków przed przemysłową od XIX wieku. Jednak temperatura wzrosła średnio 1 stopień Celsjusza, co nasuwa wniosek, że w ostatniej dekadzie, czyli w latach 20091- 2019 średnia temperatura na kuli ziemskiej była większa, niż kiedykolwiek wcześniej w ostatnich 12000 lat

Wcześniej chłodzenie globu ziemskiego , a zmiana w trendzie

Wcześniej chłodzenie globu ziemskiego było subtelne – na poziomie około 1/10 stopni Celsjusza na 1000 lat. Jak wcześniej wspomnieliśmy spowodowane było ono prawdopodobnie powolnymi cyklami na orbicie ziemskiej. Obecnie podczas odwrotu trendu prędkość ocieplenia klimatu przewyższała prędkość z jaką następowało ochłodzenie.

Obecnie patrząc wstecz, a także analizując dane z ostatnich 12 000 lat, badacze od paleoklimatu są w stanie uwierzyć, że w przyszłości będą mogli przewidzieć zmiany klimatu z większą dokładnością. Współautor badania, Cody Robson, przewiduje, że klimat staje się zbyt nieobliczalny, aby móc go skutecznie opisać i wydedukować z dostępnych modeli statystycznych.