Od 15 lutego bieżącego roku nowe obowiązki dla placówek wychowawczych związane z ochroną małoletnich

Z dniem 15 lutego br. zostaną wprowadzone zmiany do Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością seksualną, które dotyczą ochrony małoletnich. Główną modyfikacją jest wymóg stworzenia standardów ochrony dzieci i nastolatków przez konkretne instytucje. Poza tym, zobligowano do dokładnej weryfikacji historii pracowników mających kontakt z osobami niepełnoletnimi.

Przyczyną dokonania zmian w ustawie było chęć podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed przestępstwami na tle seksualnym. Większość informacji na temat modyfikacji ustawy odnosi się do nowych obowiązków placówek oświatowych. Od szkół wymaga się teraz tworzenia szczegółowych standardów ochrony niepełnoletnich. Począwszy od 15 lutego 2024, niektóre instytucje będą musiały poddać się wstępnym kontrolom mającym na celu sprawdzenie postępów w realizacji planów. Termin na wprowadzenie zmian upływa 15 sierpnia 2024 roku. Dodatkowo, ustawa nakłada obowiązek sprawdzania przeszłości pracowników, którzy będą mieli styczność z małoletnimi.

Nowe wymogi nie dotyczą tylko szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. W rozdziale trzecim ustawy wskazane są „działalności związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich”. Zatem zmiany obejmują również kluby sportowe, placówki medyczne oraz ośrodki wypoczynkowe. Szablon dokumentacji standardów ochrony jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.