Prognoza Ministerstwa Edukacji dotycząca zapotrzebowania na pracowników zawodów szkolnictwa branżowego na rok 2024

Ostatnio, Ministerstwo Edukacji ogłosiło prognozowane zapotrzebowanie na specjalistów w ramach rozmaitych profesji szkolnictwa branżowego, mające zastosowanie w roku 2024. Wśród wytypowanych stanowisk pracy znalazła się nowość – technik elektromobilności. Zajrzyjmy głębiej w cel, który przyświeca publikacji tej prognozy oraz dowiedzmy się więcej o kluczowych zawodach szkolnictwa branżowego, na które przewiduje się duże zapotrzebowanie w roku 2024.

Minister Edukacji corocznie prezentuje prognozy dotyczące popytu na specjalistów w różnych dziedzinach szkolnictwa branżowego, które mają zastosowanie na rynku pracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim. Ta praktyka jest kontynuowana od 2019 roku. Dzięki temu analizowana może być oferta edukacyjna dla młodzieży, dostosowana do aktualnych i przewidywanych potrzeb rynku pracy. Ostatecznym celem jest wspieranie świadomego i adekwatnego kształcenia zawodowego oraz ograniczanie bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych na terenie całego kraju.

Prognoza Ministerstwa Edukacji na rok 2024 uwzględnia listę 34 zawodów, które ze względu na strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju, mogą cieszyć się większym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Poniżej przedstawiamy te zawody:

automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Wśród wymienionych zawodów, po raz pierwszy znalazła się nowa profesja – technik elektromobilności.