Prezydent podpisuje ustawy budżetową i okołobudżetową na 2024 rok, prognozując wzrost płac dla nauczycieli

Zgodnie z oczekiwaniami, Prezydent nadał swoje sankcje ustawom budżetowej i okołobudżetowej na rok 2024. Wpływa to bezpośrednio na ustalenie wartości kwoty bazowej, która następnie ma wpływ na przewidywane podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości od 30% do 33%.

Jak przyjęto w dniu 31 stycznia 2024 roku, prezydent zarówno podpisał ustawę budżetową na nadchodzący rok, jak i ustawę okołobudżetową. W tym samym czasie, obie te ustawy zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego do analizy w trybie kontroli następczej. Mimo to decyzja ta nie będzie miała wpływu na wejście w życie tych ustaw.

Ponadto, wskutek tej decyzji kwota bazowa dla nauczycieli w 2024 roku będzie wynosić 5 176,02 zł. W związku z tym można przewidzieć parametry średnich wynagrodzeń na różnych stopniach awansu zawodowego:

Nauczyciel początkujący – 120% kwoty bazowej, z dodatkowym 2,308% podwyżki przewidzianej w ustawie okołobudżetowej, co daje sumę 6 354,57 zł.

Nauczyciel mianowany – 144% kwoty bazowej, co daje sumę 7 453,47 zł.

Nauczyciel dyplomowany – 184% kwoty bazowej, co daje sumę 9 523,88 zł.