Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności do końca września 2024 roku

W związku z przyjęciem nowych regulacji, które weszły w życie 30 grudnia 2023 roku, termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności został wydłużony. Dotyczy to decyzji, które miały stracić swoją moc prawną po 5 sierpnia tego samego roku. Przedłużenie ich ważności ma kluczowe znaczenie dla możliwości korzystania z różnych uprawnień związanych z niepełnosprawnością przez pracowników edukacyjnych.

Zgodnie z treścią nowej ustawy, wszelkie decyzje dotyczące niepełnosprawności, które miały wygasnąć po dniu 5 sierpnia 2023 roku, a przed dniem 30 września 2024 roku, zachowują swoją ważność do końca września 2024 roku. Zasady te są automatyczne i nie wymagają żadnych dodatkowych decyzji. W interesujący sposób, w przypadku pewnych orzeczeń, dochodzi do odnowienia ich ważności z mocą obowiązującą wstecz.

W efekcie nauczyciele oraz personel niepedagogiczny, których orzeczenia o niepełnosprawności miały stracić ważność po dniu 5 sierpnia 2023 roku, mogą nadal korzystać z praw wynikających z tych orzeczeń aż do końca września 2024 roku. Wśród nich znajdują się takie uprawnienia jak obniżenie wymiaru czasu pracy, dodatkowe przerwy podczas pracy, specjalne zwolnienia od pracy czy też dodatkowy urlop wypoczynkowy.