Nadchodzące zmiany w edukacji od 1 września: MEN wprowadza naukę pierwszej pomocy

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zamieściło komunikat o istotnej zmianie, która ma miejsce od nowego roku szkolnego. Młodzi studenci z klas I-III w szkołach podstawowych zostaną wprowadzeni do nauki udzielania pierwszej pomocy. Te nowe elementy zostaną zintegrowane z godzinami wychowawczymi.

29 stycznia MEN wydało krótki komunikat, w którym poinformowało o planowanym wprowadzeniu nauczania pierwszej pomocy dla studentów szkół podstawowych od nadchodzącego roku szkolnego. Choć wiele instytucji edukacyjnych już oferuje takie treningi, zwłaszcza dla najmłodszych uczniów, MEN przewiduje dodatkowe środki mające na celu rozwijanie tych umiejętności u dzieci i młodzieży. W komunikacie na stronie ministerstwa podkreślono znaczenie posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedzialności za jej jakość, uwzględniając prawidłową reakcję na nagłe zdarzenia.

MEN również przekazało informacje na temat listu wysłanego do kuratoriów, w którym prosi o wsparcie dla programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Ten projekt, który rozpoczął się w 2006 roku, przeszkolił do tej pory około 3 milionów uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Według WOŚP, program obejmował także 30 945 nauczycieli z 12 602 szkół na terenie całego kraju.

Podczas tych sesji edukacyjnych uczniowie zapoznają się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, trenując między innymi na manekinach do nauki resuscytacji. Szkoły uczestniczące w programie otrzymują materiały edukacyjne, filmy i inne narzędzia dydaktyczne. Udział w programie jest dobrowolny, ale obejmuje również szkolenia dla nauczycieli. WOŚP wyraziło pragnienie, aby nauka pierwszej pomocy stała się obowiązkowym elementem podstawowych programów edukacyjnych w szkołach podstawowych, zwłaszcza dla klas I-III.