Zmiany w przepisach MEN dotyczące ukraińskich uczniów i świadczenia 800+ od 2024 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podkreśla konieczność zrozumienia i zapoznania się z nowymi przepisami, które mają kluczowe znaczenie dla ukraińskich uczniów i beneficjentów świadczenia rodzinnego 800+. Ważne jest, że te zmiany zaczynają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025. Zgodnie z tymi nowymi regulacjami, dzieci uchodźcze zostaną objęte obowiązkiem szkolnym, a edukacja online będzie znacznie ograniczona, skierowana głównie do starszych uczniów.

MEN wydało we wtorek komunikat przypominający o najważniejszych zmianach dla dzieci uchodźczych z Ukrainy. Przyjęcie przez te dzieci obowiązku szkolnego od najbliższego roku szkolnego to kluczowa zmiana. Obowiązek ten wiąże się również z możliwością pobierania świadczenia rodzinnego 800+. Jak wspomina MEN, po ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, świadczenie to będzie wypłacane pod warunkiem uczęszczania dziecka do polskiego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły średniej. Od września, system edukacji online – który jest nadal wykorzystywany przez wiele ukraińskich dzieci i nastolatków, będzie dostępny tylko dla uczniów z najwyższych klas zgodnie z ukraińskim systemem oświaty.

Wiceminister edukacji Joanna Mucha omówiła te nadchodzące zmiany, podkreślając, że celem MEN nie jest polonizacja dzieci, ale ich integracja. W opinii wiceminister, wprowadzenie obowiązku szkolnego było niezbędne dla wyrównania szans edukacyjnych ukraińskich uczniów. Wcześniejsze dane na temat funkcjonowania tych uczniów w polskich szkołach były niepełne. Wiele dzieci pozostawało poza polskim systemem oświaty, często z powodu barier językowych. Jak podkreśliła Joanna Mucha, nauczyciele zgłaszali ministerstwu problemy z organizacją pracy i doborem metod nauczania języka polskiego dla tej grupy dzieci. Wiceminister wyjaśniła, że MEN planuje serie szkoleń dla nauczycieli oraz rozpocznie kampanię informacyjną w języku polskim i ukraińskim.