W 2024 roku powraca rządowy wsparcie dla Telefonów Zaufania dla dzieci i młodzieży: Gdzie szukać pomocy

Rok 2024 przynosi odnowienie finansowania przez rząd usług Telefonu Zaufania 116 111. Dla dzieci, nastolatków, a także ich rodziców istnieje wiele możliwości szukania wsparcia. Gdzie mogą się one zwrócić z dylematami, jakie napotykają? Które z tych telefonów oferują specjalistyczną pomoc? Gdzie można skorzystać z konsultacji online za pośrednictwem czatu?

Każda osoba, która skontaktuje się z numerem telefonu zaufania, ma prawo do otrzymania bezpośredniej pomocy lub skierowania do odpowiednich instytucji, które mogą rozwiązać ich problem. Czy to psychologowie, pedagodzy czy wolontariusze – każdy z nich jest przygotowany do radzenia sobie z sytuacjami wymagającymi natychmiastowej reakcji. Niektóre telefony zaufania oferują ogólne wsparcie, które obejmuje identyfikację problemu, natychmiastową pomoc psychologiczną i kierowanie sprawy do odpowiedniej instytucji (jak na przykład zgłoszenie przemocy). Inne telefony zaufania oferują specjalistyczną pomoc w przypadku konkretnych problemów, takich jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

116 111 jest bezpłatnym, anonimowym telefonem zaufania, prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać tutaj wszelkie problemy, takie jak kwestie związane ze szkołą, domem, relacjami, przemocą fizyczną lub seksualną, zdrowiem psychicznym czy nadużywaniem alkoholu przez rodziców. Linia jest czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu. W przypadku zgłoszenia sytuacji zagrażającej życiu dziecka, personel podejmuje interwencję.

800 12 12 12 to kolejny bezpłatny numer telefonu zaufania dostępny całą dobę, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka. Jego pracownicy mogą udzielić ogólnych porad, skierować do odpowiedniego specjalisty lub podjąć interwencję. W wybrane dni w godzinach od 9:00 do 14:00 dyżurują specjaliści z różnych dziedzin:

  • poniedziałki – ekspert ds. spraw socjalnych
  • wtorki – ekspert ds. ochrony zdrowia
  • środy i piątki – ekspert prawa rodzinnego
  • czwartki – ekspert z zakresu edukacji i wychowania

800 119 119 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, obsługiwany przez profesjonalistów oraz wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Linia jest otwarta codziennie między 14:00 a 22:00. W tym czasie można zgłaszać dowolne problemy lub uzyskać poradę od psychologa lub psychoterapeuty.

Od 2019 roku działa również numer 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży. Wśród dyżurujących ekspertów znajdują się prawnicy, psychologowie i pedagodzy. Z tego numeru mogą korzystać również nauczyciele, rodzice i opiekunowie dzieci.