Wyniki konkursu na najbardziej absurdalny zapis statutowy szkoły – naruszenia praw konstytucyjnych na czele

Zakończono już procedurę głosowania w niecodziennym konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów. W ramach tego wydarzenia, internauci mieli możliwość głosowania na najbardziej absurdalne, ich zdaniem, wpisy zawarte w statutach szkół, burs i internatów. Jakie zakazy okazały się najmniej zrozumiałe dla uczestników? Która instytucja edukacyjna zdobyła tytuł tegorocznego „zwycięzcy”?

Statutowy Absurd Roku – mamy wyniki
Głosami ludzi korzystających z internetu nietypowe „wyróżnienie” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Pępowa. Uczestnicy głosowania uznali za najbardziej nielogiczny wpis statutowy dotyczący karania uczniów za przebywanie poza domem po godz. 22:00 bez towarzystwa rodziców.

Szkoła z Wielkopolski zwyciężyła w rywalizacji z lubelskim XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki, które w swoim statucie przewiduje karę dla ucznia biorącego udział w „wszelkiego rodzaju pokazach ciała”. Trzecie miejsce w tej niekonwencjonalnej rywalizacji online zdobyła Bursa nr 6 znajdująca się w Warszawie, która swoim wychowankom grozi skreśleniem z listy za podejmowanie pracy zarobkowej.

W komentarzu do nominacji zwycięskiej instytucji podkreślono: „Statut szkolny nie powinien wprowadzać ograniczeń dotyczących swobody poruszania się poza terenem szkoły – jest to bowiem sprzeczne z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który jasno stanowi, że takie ograniczenia mogą być ustanawiane jedynie przez ustawę i tylko w określonych warunkach.” Jak informuje Stowarzyszenie Umarłych Statutów, ten kontrowersyjny zapis narusza także konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego.