Zaskakujące rezultaty międzynarodowych badań: jakie zdolności są niedorozwinięte u polskich uczniów?

W grudniu poprzedniego roku, światło dzienne ujrzały wyniki globalnych badań PISA 2022. Wykazały one niepokojący spadek w zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem, matematyki i nauk przyrodniczych wśród polskich uczniów. Co więcej, obserwuje się także regres w innych, aczkolwiek równie istotnych kompetencjach. Jakie aspekty zostały zbadane, a jakie pozycje zdobyły polskie nastolatki na tle ich rówieśników z innych krajów?

W badaniach PISA, skierowanych do uczniów w wieku 15 lat, oceniane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, kompetencje matematyczne oraz przyrodnicze. Dyskusja na temat tych badań rozpoczęła się na nowo po wpisie Jędrzeja Witkowskiego, lidera Centrum Edukacji Obywatelskiej, na Facebooku. Ekspert przypomniał, że badania PISA obejmują także tzw. kompetencje miękkie. Ale co dokładnie zostało przeanalizowane?

Jak prezentują się umiejętności społeczne polskich uczniów? Twórca posta przedstawił tabelę z detalicznymi wynikami badań umiejętności społeczno-emocjonalnych. Uczniowie zostali ocenieni pod względem wybranych kompetencji miękkich:

  • wytrwałość (-0,28 – wskaźnik prezentujący poziom poniżej lub powyżej przyjętej średniej),
  • ciekawość (-0,24),
  • kontrola emocjonalna (-0,30),
  • współpraca (-0,19),
  • empatia (-0,8),
  • asertywność (-0,11),
  • odporność na stres (-0,5).

Rezultaty pokazują, że również w powyższych kategoriach polscy uczniowie doświadczyli znaczącego spadku w rankingu. We wszystkich badanych zdolnościach miękkich nastolatki uplasowały się poniżej średniej przewidzianej dla krajów OECD. Najgorszy rezultat? Zgodnie z zestawieniem danych PISA najniższą pozycję polscy uczniowie uzyskali w obszarze kontroli emocjonalnej – niższy wynik osiągnęła jedynie Jamajka – oraz wytrwałości. Na tle tych wyników, poziom odporności na stres i empatii wypadł stosunkowo dobrze.