Głos nauczycieli: ZNP walczy o podwyżki i lepsze warunki pracy na 2025 rok

Podczas najnowszej konferencji, Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) postawił ważne żądania wobec Ministerstwa Edukacji. Wśród nich znalazły się zarówno tematy związane z organizacją wycieczek szkolnych, jak i wynagrodzeniem nauczycieli mianowanych. Jednym z kluczowych punktów dyskusji było wezwanie do przyspieszenia prac specjalnej grupy ekspertów powołanej przez ministerstwo.

ZNP zwróciło uwagę, że mimo upływu czasu od powołania grupy eksperckiej przez MEN, nie rozpoczęto jeszcze danego projektu. Przypomnijmy, że zespół ten został utworzony pod koniec kwietnia, na prośbę związków zawodowych. Grupa miała na celu opracowanie konkretnych propozycji odnoszących się do takich kwestii jak płace nauczycieli, awans zawodowy, ocena pracy pedagogów, odpowiedzialność dyscyplinarna, emerytury nauczycielskie oraz świadczenia kompensacyjne sprawowane przez nauczycieli. Okazało się jednak, że do chwili obecnej nie doszło do pierwszego spotkania zespołu.

Podczas konferencji, prezes ZNP, Sławomir Broniarz wyraził swoje niezadowolenie z tego stanu rzeczy. Data pierwszego spotkania zespołu została już ustalona na 20 czerwca. Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”, również wyraził swoje niezadowolenie z utraty pół roku bez jakiejkolwiek akcji. Liczy się, że ministerstwo przyspieszy prace i kluczowe negocjacje odbędą się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Spór o wynagrodzenia nauczycieli oraz ich warunki pracy powrócił na konferencję ZNP. Wszystko wskazuje na to, że wiele kwestii dotyczących tych zagadnień pozostaje niewyjaśnionych. Po ostatnich podwyżkach płac nauczycieli, zwrócono uwagę m.in. na płace nauczycieli mianowanych. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak wyjaśniła, że w nadchodzących miesiącach związkowcy chcą omówić wzrost wynagrodzeń w 2025 roku oraz podniesienie płac nauczycieli mianowanych.

Nie pozostaje też bez echa temat emerytur stażowych i urlopów zdrowotnych. Związkowcy planują wrócić do rozmów na temat propozycji, która została przedstawiona przez ZNP w Sejmie – chodzi o powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Kolejnym punktem, który według ZNP, wymaga pilnej dyskusji jest kwestia urlopu zdrowotnego, który po ostatnich zmianach nie będzie przysługiwał pedagogom przechodzącym na emeryturę stażową.