Zapowiedzi minister edukacji Barbary Nowackiej na rok szkolny 2024/2025: reformy w systemie edukacyjnym

Ministerstwo Edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej w minionym tygodniu przekazało szereg informacji dotyczących reform w systemie oświaty na nadchodzący rok szkolny 2024/2025. Do kluczowych zapowiedzi należą: wprowadzenie nowych informatory, zmiany w formule matur, wprowadzenie kontroli w placówkach edukacyjnych, podniesienie płac nauczycieli za pracę w dni wolne od zajęć oraz modyfikacje zasad prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Reformy obejmują przede wszystkim edukację fizyczną, która nie będzie już narzędziem „łowienia” talentów sportowych w szkołach. W obecnym programie nauczania WF-u określono, że testy sprawnościowe będą przeprowadzane w okresie od marca do kwietnia i będą zawierać cztery standardowe próby: bieg wahadłowy 10-krotnie po 5 metrów, beep-test (20-metrowy bieg wytrzymałościowy), plank (podpór leżąc przodem na przedramionach, popularnie nazywany 'deską’) oraz skok w dal z miejsca.

Informatory dla uczniów mają być udostępnione najpóźniej do 1 września 2024 roku. Przepisy zostaną zmienione tak, aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła przygotować w ekspresowym tempie informatory dla uczniów (i rodziców), które będą stanowiły źródło informacji o nowych zasadach egzaminów.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej proponowane są następujące zmiany: redukcja treści zawartych w obowiązujących wymaganiach szczegółowych o około 20%, modyfikacja niektórych wymagań szczegółowych, na podstawie których konstruowane są pytania egzaminacyjne oraz wprowadzenie zmian w liście lektur z języka polskiego. Wszystkie te zmiany mają obowiązywać we wszystkich klasach szkoły podstawowej już od roku szkolnego 2024/2025.

Maturzyści z roku 2025 mogą spodziewać się pewnych ułatwień. Według projektu, na lata szkolne 2024/2025 i 2025/2026 przedłużony zostaje okres, w którym do zdania matury nie jest konieczne uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzysta będzie musiał zdobyć minimum 30% punktów z pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego oraz zdać dwie części ustne: z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowo, maturzysta musi przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu do wyboru lub przedmiotu dodatkowego. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W celu zapewnienia jakości kształcenia, wprowadzone zostaną kontrole w szkołach podstawowych. Skupią się one na zgodności organizacji doradztwa zawodowego z przepisami prawa oświatowego, sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Na koniec, minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała plany otwarcia szkół po godzinach lekcyjnych i w weekendy. Celem jest umożliwienie dzieciom korzystania z obiektów sportowych nie tylko po lekcjach, ale także dla każdego, kto chce uprawiać sport.