Psychotraumatologia – specjalizacja dla lubiących pomagać 

Dyplom ukończenia uczelni na kierunku psychologia otwiera drzwi do kariery, której trzonem jest niesienie pomocy innym. Wielu absolwentów szybko znajduje swoje nisze, w których chce się specjalizować. Jedną z nich jest psychotraumatologia, która porusza zagadnienia związane z głęboką traumą. Poznaj zalety kierunku.

Specjalista od trudnych przeżyć

Mnóstwo osób zmaga się z bolesnymi doświadczeniami, które tkwią głęboko zakorzenione w umyśle. Traumatolog to osoba, która udziela silnego wsparcia nie tylko pojedynczym pacjentom, ale często nawet całym rodzinom. Z myślą o wdrożeniu takiej specjalizacji powstała psychotraumatologia studia podyplomowe, dostępna w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Uczelnia oferuje dwusemestralny kurs, który kończy się pracą pisemną analizującą studium przypadku.

Dla kogo specjalizacja?

Studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia dedykowane są absolwentom dziedziny nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz zdalnie, w niewielkich grupach liczących do 25 osób. Program nauczania skupia się na kształceniu praktycznych umiejętności, które niezbędne są do prowadzenia konsultacji z osobami dotkniętymi traumatycznym doświadczeniem. Na kierunkowe studia podyplomowe mogą zdecydować się także praktykujący lekarze, którzy chcą wdrożyć nową specjalizację.

Zalety studiowania kierunku

Psychotraumatologia studia podyplomowe pozwolą słuchaczom zrozumieć specyfikę traumy, z którą zmagają się pacjenci. Głęboki uraz może spowodować na przykład śmierć bliskiej osoby czy przymusowe uchodźstwo, jakiego doświadczają aktualnie obywatele Ukrainy. Słuchacze kierunku uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu psychologii traumy, a także podstawowe umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej praktyki. Program studiów ukierunkowany jest w szczególności na traumatyczne doświadczenia, z jakimi zmagają się dzieci oraz młodzież.

Zajęcia mają formę warsztatową – w trakcie poszczególnych ćwiczeń słuchacze opracowują studium przypadku, prowadzą ożywione dyskusje, pracują w grupach i uczestniczą w rozmaitych grach edukacyjnych. Efektem jest kompleksowe przygotowanie do udzielania wsparcia osobom w potrzebie. Warto dodać, że psychotraumatologia jest zawodem wskazanym w Klasyfikacji Zawodów.

Czy warto podjąć kierunkowe studia podyplomowe?

Intensywne przeżycia prowadzą do traum, z którymi niewiele osób jest w stanie samodzielnie sobie poradzić. Z usług psychotraumatologa korzysta coraz więcej osób; jest to zarazem dziedzina nowa, jak i niezwykle fascynująca. W planie studiów znajdują się zagadnienia związane z syndromem stresu pourazowego, interwencją kryzysową czy leczeniem w kontekście uzależnień. Szeroki strumień wiedzy przekazywany w trakcie rocznego kursu z pewnością przełoży się na efektywny plan leczenia pacjentów dotkniętych intensywnymi doświadczeniami.

Dyplomowany psychotraumatolog może prowadzić własną praktykę lub znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, prokuraturze, kurateli sądowej czy w policji.