Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe – czym się różnią, dla kogo są?

Wiele młodych osób po zdaniu matury staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Większość z nich postanawia kontynuować naukę, idąc na studia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z poszczególnymi stopniami edukacji obowiązującymi na uczelniach w naszym kraju.

Jak wyglądają studia w Polsce?

Decydując się na studia mamy do wyboru kilka dróg – możemy wybrać studia dwustopniowe lub jednolite. Możemy też zakończyć edukację na licencjacie lub kontynuować ją na studiach magisterskich lub podyplomowych. Możliwości jest wiele, warto więc dowiedzieć się więcej o każdej z nich.

Studia licencjackie

Pierwszym krokiem do zdobycia wyższego wykształcenia są studia licencjackie, zwane także studiami I stopnia. Do ich rozpoczęcia konieczne jest zdanie egzaminu maturalnego. Studia te trwają 3 lata lub 3,5 roku, jeśli chcemy uzyskać tytuł inżyniera.

Zajęcia na studiach licencjackich mają przekazać odpowiednią wiedzę i przygotować studentów do wykonywania pracy zawodowej w obrębie wybranego kierunku. Aby wybrać kierunek adekwatny do zainteresowań, warto wcześniej zajrzeć do programów studiów, w których znajdują się informacje na temat przedmiotów, rodzaju zajęć, stawianych wymagań i zdobywanych w czasie studiów umiejętności. Na kierunkach inżynierskich duży nacisk kładzie się na przedmioty ścisłe i techniczne, dlatego też więcej czasu zajmują zajęcia praktyczne w pracowniach i laboratoriach.

Obecnie rekrutacja na studia licencjackie odbywa się najczęściej drogą internetową – konieczne jest zalogowanie się do specjalnego systemu rekrutacji, podanie wymaganych danych oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Na większości uczelni rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu, natomiast jej wyniki udostępniane są w lipcu.

finanse i rachunkowość

Studia magisterskie

Obronienie pracy licencjackiej pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia, dzięki którym możemy zdobyć tytuł magistra. Studia te trwają 2 lata lub 1,5 roku w przypadku kierunków dających tytuł inżyniera. Wybierając studia magisterskie możemy kontynuować kierunek z I-go stopnia lub wybrać inny.

Studia magisterskie nie są koniecznością, jednak wielu studentów decyduje się na ich kontynuację. Zajęcia, które odbywają się w trakcie studiów, mają poszerzyć lub zgłębić zdobytą już wcześniej wiedzę. Na wielu uczelniach w naszym kraju studenci mogą kształcić się według nowoczesnych programów studiów oraz uczestniczyć w ciekawych zajęciach z doświadczonymi wykładowcami, co pozwala im wyspecjalizować się w danej dziedzinie. Posiadanie tytułu magistra zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy, na wyższym stanowisku, tak jak np. w przypadku nauczycieli.

Po napisaniu i obronieniu pracy magisterskiej studenci mogą kontynuować naukę, idąc na studia podyplomowe lub doktoranckie.

zarządzanie, administracja

Studia magisterskie jednolite

Studia jednolite magisterskie trwają od 4,5 do 6 lat, kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego (np. lekarz). Podczas ich trwania studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie do pracy w określonej dziedzinie. 

Kierunki, które trzeba studiować w tym trybie, są ściśle określone, i są to między innymi: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, prawo, farmacja, fizjoterapia czy psychologia. Są to dziedziny wymagające przyswojenia ogromnej ilości wiedzy, dlatego najczęściej wybierają je osoby zdecydowane i pewne swojej drogi zawodowej. 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które posiadają już dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich – nie można pójść na studia podyplomowe bez posiadania dyplomu. Program studiów podyplomowych obejmuje najczęściej 2 lub 4 semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, dzięki czemu można je łatwo pogodzić z pracą czy studiowaniem w trybie dziennym. Należy pamiętać o tym, że studia podyplomowe są płatne. Ukończenie studiów oznacza otrzymanie świadectwa – w niektórych przypadkach wymagane jest napisanie pracy i jej obrona. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się najczęściej przez internet, choć niektóre uczelnie nadal preferują osobiste złożenie wymaganych dokumentów. Ciekawą i wygodną opcją jest możliwość zrobienia studiów podyplomowych on-line.

Studia podyplomowe są idealną propozycją dla wszystkich osób chcących dodatkowo poszerzyć posiadaną już wiedzę. Są one szczególnie popularne zarówno wśród przyszłych, jak i pracujących już nauczycieli oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Studia te pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz kolejne stopnie na ścieżce awansu zawodowego.

To również dobra propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować i zdobyć wykształcenie w innej branży, zmienić stanowisko pracy lub zwiększyć szansę na awans. Dzięki studiom podyplomowym możemy szybko zdobyć umiejętności i kwalifikacje szczególnie atrakcyjne na obecnym rynku pracy. Często również sami pracodawcy decydują się na sfinansowanie studiów swoich obecnych pracowników w sytuacji rozwoju firmy czy tworzenia nowych stanowisk.

Przemyślany wybór studiów

Studia to wymagający i pracowity czas poświęcony na rozwój i naukę. Jednak zdobyta dzięki temu wiedza i umiejętności sprawiają, że studenci są szczególnie atrakcyjnymi i poszukiwanymi kandydatami na rynku pracy. Warto więc przed podjęciem decyzji dobrze zapoznać się z trybem i programem studiów danego kierunku, aby w przyszłości móc wykonywać pracę zgodną z naszymi zainteresowaniami.