Innowacyjne pomysły na ocenianie postępów uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Wygląda na to, że uczniowie mogą spodziewać się nowości podczas zajęć wychowania fizycznego. Minister Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras, ogłosił ambitny plan wprowadzenia powszechnych testów sprawności dla uczniów. Zapowiedział, że testy te będą realizowane po raz pierwszy jeszcze w tym roku, a ich początek zaplanowano już na marzec. Ponadto, Minister podkreślił, że dzieci powinny otrzymywać oceny z lekcji WF-u.

Podczas wywiadu udzielonego dla portalu Wirtualna Polska, Sławomir Nitras potwierdził swoje stanowisko co do konieczności oceniania uczniów z lekcji wychowania fizycznego. Jednakże, jak zastrzegł, ocena ta nie powinna być oparta na porównywaniu poziomu sprawności fizycznej uczniów, ponieważ jest to często kwestia indywidualnych predyspozycji.

Nitras również zaznaczył, że testy sprawności powinny być dostosowane do wieku i etapu edukacji ucznia – nie powinny one wyglądać tak samo dla uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.

Minister Sportu i Turystyki zaproponował również, że te testy powinny być przeprowadzane nie tylko raz, ale dwa razy w roku. Jego zdaniem, szkoły powinny monitorować postępy uczniów. Nitras planuje przedstawić ten pomysł Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Polityk sugeruje, że testy powinny odbywać się na początku i na końcu roku szkolnego. Takie podejście pozwoliło by na ocenę rozwoju ucznia, a także na ocenę zaangażowania nauczyciela i postępów jego grupy – dodał Nitras.