Nauczyciele religii apelują do Minister Edukacji: "To nasze jedyne źródło utrzymania"

Barbara Nowacka, obecna Minister Edukacji, ma na celu redukcję godzin lekcji religii w systemie edukacyjnym. W odpowiedzi na te plany, katecheci z diecezji kaliskiej zdecydowali się napisać list. Wyraźnie podkreślili, że dla wielu z nich nauczanie religii to główne, a często jedynie źródło dochodów.

„W ciągu ostatnich kilku tygodni, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej publicznie wyrażali chęć przeprowadzenia głębokich reform w zakresie organizacji lekcji religii w szkole. Jako osoby odpowiedzialne za kształcenie młodego pokolenia i mające na względzie dobro polskiego systemu edukacyjnego, a także opierając się na naszym bogatym doświadczeniu zdobytym przez lata pracy z młodzieżą i dzieci w szkołach i innych placówkach, także tych parafialnych, czujemy się zachęceni przez przedstawicieli Ministerstwa do zabrania głosu w tej kluczowej sprawie.” – tak brzmiał fragment listu od nauczycieli religii.

W swoim apelu do Barbary Nowackiej, katecheci podkreślili jak ważne jest miejsce lekcji religii w procesie edukacji młodych ludzi. Przedstawili argument, że nauka religii nie służy tylko celom stricte religijnym, ale pełni również inne funkcje edukacyjne. Należą do nich kształtowanie postaw wartościowych, uczenie szacunku dla drugiego człowieka i zainteresowanie jego dobrem, niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania, promowanie odpowiedzialności za otaczający świat i naturalne środowisko oraz wychowanie w duchu patriotyzmu.