Plan Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący płac nauczycieli podlega modyfikacji

W parlamencie 24 stycznia zaprezentowano obywatelski plan stworzony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, zatytułowany „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Centralnym założeniem tego dokumentu jest skojarzenie wynagrodzeń pedagogicznych z poziomem średniego dochodu w sektorze gospodarczym. W listopadzie poprzedniego roku, projekt został przekazany do Sejmu w celu dyskusji.

Koalicyjnie ogłoszone podwyżki dla edukatorów zostały wprowadzone, choć temat jest nadal przedmiotem debaty i powoduje spory. W międzyczasie parlament wznowił pracę nad obywatelskim projektem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Inauguracyjna prezentacja planu dotyczącego zarobków nauczycieli

W czwartkowe popołudnie parlament ujawnił główne punkty projektu dotyczącego pensji nauczycieli. Kluczowe elementy dokumentu przedstawił lider ZNP, Sławomir Broniarz: „Reprezentuję Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który popiera nasz plan. Reprezentuję również 250 tys. nauczycielek i nauczycieli, którzy złożyli swoje podpisy na rzecz naszej inicjatywy”. W czasie prezentacji przewodniczący ZNP przypomniał, że dokument czekał na rozważenie od 2021 roku, ale decyzją ówczesnej administracji został umieszczony w parlamentarnym „lodówku”. W listopadzie 2023 projekt został skierowany do pierwszego odczytania.