Nowy raport wskazuje: ponad połowa ukraińskich uczniów w Polsce może być poza systemem edukacji

Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiło świeży raport, który zwraca uwagę na sytuację ukraińskich uczniów w polskim systemie edukacji. Zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie, jest coraz więcej młodzieży ukraińskiej, która kontynuuje naukę w szkołach średnich. Raport zwraca jednak uwagę na niepokojące zjawisko – rosnący trend przejścia do edukacji zdalnej przez te osoby. Najważniejszą konkluzją raportu jest informacja, że ponad 50% uczniów z Ukrainy może obecnie nie być objęta formalnym systemem edukacji.

Raport przygotowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej to kompleksowe zestawienie danych dotyczących ukraińskich uczniów, w szczególności uchodźców, i ich zaadaptowania w polskim systemie edukacji. Kluczowe informacje pokazują, że w październiku 2023 roku, w polskich placówkach oświatowych kształci się około 185 tysięcy dzieci i młodzieży pochodzącej z Ukrainy. Z tej liczby, jak wynika z raportu, aż 135 tysięcy to uchodźcy, którzy uciekli przed wojną.

W kontekście ogólnopolskim, uczniowie z Ukrainy stanowią niemal 3% wszystkich uczących się w naszym kraju. Zgodnie ze szacunkami zawartymi w raporcie, w co czwartej klasie w polskich szkołach uczy się dziecko z doświadczeniem uchodźczym. Dane zawarte w dokumencie obejmują szkoły podstawowe (bez oddziałów przedszkolnych), licea ogólnokształcące, technika oraz branżowe szkoły I stopnia. Źródła danych wykorzystane w raporcie to m.in. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz zgłoszenia o nadanie statusu UKR w kontekście konfliktu na Ukrainie.