Eksploracja intersektorowego wsparcia dla młodych uczących się: Analiza Ministerstwa Edukacji Narodowej

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się ważne spotkanie, podczas którego pracownicy departamentu dyskutowali z liderami projektów edukacyjnych. Głównym celem zgromadzenia było omówienie efektów innowacyjnego programu pilotażowego, skierowanego do wsparcia dzieci i młodzieży. Wśród uczestników spotkania znalazły się wybitne osobistości, takie jak podsekretarz stanu Izabela Ziętka oraz Paulina Piechna-Więckiewicz.

Spotkanie to była okazją do dokładnej analizy wyników projektu pilotażowego, który był realizowany od kwietnia 2022 r. przez Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach. Ten prestiżowy uniwersytet prowadził projekt we współpracy z renomowanymi instytucjami edukacyjnymi, takimi jak Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Planowane jest, że owocna praca nad projektem zostanie zakończona w kwietniu 2024 roku.

Projekt koncentrował się na testowaniu modelu wsparcia międzysektorowego dla uczniów i ich rodzin, obejmującego sektory nauki, edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej, w ich codziennym środowisku. W trakcie pracy nad projektem przeprowadzono badania obejmujące 22 tysiące dzieci z 105 powiatów. Sprawdzano skuteczność narzędzi skrinningowych i narzędzi do oceny funkcjonalnej szkolnej na około 8,3 tysiąca uczniów. Zbadane narzędzia zostaną udostępnione za darmo na platformie internetowej. Projekt został opracowany na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej, z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.