Jakie kursy związane z architekturą można odbyć na uczelni WSEiZ?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to niepubliczna uczelnia o charakterze techniczno-artystycznym, która posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Kształci inżynierów i artystów, oferując przy tym nowoczesne programy nauczania. Uczelnia koncentruje się nie tylko na przekazywaniu studentom wiedzy teoretycznej, ale kładzie główny nacisk na ich praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dlatego też oprócz podstawowego programu kształcenia Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje studentom dodatkowe kursy.

Akademickie Kursy Kompetencyjne w WSEiZ

To projekt, do którego powstania przyczyniła się chęć poszerzania umiejętności zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Kursy umożliwiają im poszerzenie wiedzy oraz zakresu kompetencji, które umożliwiają, z kolei, lepsze odnalezienie się na rynku pracy. Kursy przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły szkołę średnią lub odbyły rozmowę kwalifikacyjną przed kursem. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich i odbywają się w grupach. Co więcej ,są okresowo kontrolowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kursy związane z architekturą

W ramach kursów kompetencyjnych, związanych z szeroko pojętą architekturą (w tym gospodarką przestrzenną i architekturą krajobrazu) do dyspozycji studentów i słuchaczy są następujące zajęcia:

l nauka pracy z programem ARCHICAD,

l kurs podstawowy AutoCAD,

l praktyczny poradnik architekta krajobrazu,

l intensywny kurs: mapping 3D.

Do kogo skierowane są kursy WSEiZ i czego można się na nich nauczyć?

Kursy podstawowe z programem ARCHICAD opierają się na wprowadzeniu uczestników w meandry działania tego narzędzia. Kolejnym etapem jest stworzenie przykładowego projektu – wirtualnego modelu budynku. Kursy uczą praktycznego korzystania z programu w codziennej pracy architekta. Kurs podstawowy AutoCAD obejmuje z kolei rysunek budowlany i mechaniczny. Praktyczny poradnik architekta krajobrazu skierowany jest nie tylko do studentów tego kierunków, ale również do przyszłych absolwentów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej oraz osób posiadających doświadczenie w tym zakresie. Kurs ma na celu przedstawić uczestnikom procedury prawne dotyczące pozyskiwania zleceń i ich wykonania. Umożliwia również zdobycie umiejętności przygotowania oferty przedprojektowej, a także naświetla najczęściej występujące problemy oraz sposoby na ich rozwiązywanie. Mapping 3D to zajęcia, które powinny zainteresować studentów i praktyków architektury oraz budownictwa, a także osoby, które pasjonuje sztuka światła i innowacyjne techniki multimedialne w tym aspekcie. Celem kursu jest zaprezentowanie uczestnikom techniki mappingu oraz przedstawienie jego związku z architekturą. Ponadto uczęszczający na kurs zdobędą umiejętności projektowania z zastosowaniem mappingu 3D i uzyskają nowe kompetencje w zakresie grafiki i animacji. Warto podkreślić, że studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania otrzymują zniżkę w wysokości 10% na kursy.