Monika Horna-Cieślak nowo wybraną Rzeczniczką Praw Dziecka – szczegóły procesu wyborczego i jej poglądów

Wybory na nowego Rzecznika Praw Dziecka zakończone. Monika Horna-Cieślak, kandydatka reprezentująca koalicję, zdobyła poparcie komisji sejmowych. W trakcie wczorajszych spotkań odpowiadała na pytania zadane przez posłów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poruszała m.in. tematykę in vitro czy problematykę przemocy wobec najmłodszych.

Kandydatura Horna-Cieślak była rezultatem dalszych obrad i głosowań komisji sejmowych, które rozpoczęły się w poniedziałek. Podczas wczorajszych spotkań Horna-Cieślak prezentowała swoje doświadczenia i poglądy dotyczące potrzeb dzieci i młodzieży. Przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych mieli okazję zadać jej pytania. Po dyskusji odbyło się głosowanie (36 za, 14 przeciwnych głosów, 1 wstrzymanie się), które przyniosło pozytywną opinię dla kandydatki ze strony Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Obecny Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, pozostanie na swoim stanowisku do 14 grudnia tego roku.

Podczas wczorajszych rozmów, Monika Horna-Cieślak przekonywała, że zawsze była zainteresowana prawami dziecka. Już jako 14-latka zasmucała ją świadomość, że dorośli mogą krzywdzić dzieci. Horna-Cieślak zastrzegała, że nie zgadza się z jakąkolwiek formą naruszania praw dzieci.

Zdecydowanie potępiła wszelką formę przemocy wobec dzieci, w tym karanie ich fizycznie i seksualne wykorzystywanie.

W trakcie poniedziałkowej dyskusji, nowo wybrana Rzeczniczka Praw Dziecka zapewniała, że urząd RPD musi być niezależny od wszelkiej partii politycznej czy określonego światopoglądu. W jej koncepcji, urząd nie powinien nikogo segregować, dyskryminować ani poniżać. Zadeklarowała wsparcie zarówno dla inicjatywy „Tęczowe Piątki”, wspierającej młodzież identyfikującą się jako LGBT, jak i dla uczniów organizujących wydarzenia związane ze świętami katolickimi. Na pytanie o swoje pierwsze kroki po objęciu urzędu, wskazała na konieczność wyboru młodego następcy i utworzenie rady składającej się z młodzieży.

Nowa Rzeczniczka Praw Dziecka podkreśliła również konieczność przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dla dzieci na temat bezpieczeństwa w Internecie. W kontekście dyskusji o edukacji seksualnej, adwokatka przyznała, że w przeszłości zajmowała się sprawami dotyczącymi seksualnego wykorzystywania dzieci. Zgodnie z jej opinia, edukacja seksualna jest konieczna, ale powinna być prowadzona przy zaangażowaniu rodziców. Dodatkowo zapowiedziała wsparcie dla profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i „odczarowania” zawodu psychologa.