Odchodzenie od tajemniczości w procesach rekrutacyjnych: Zmiany, które przyniesie 2024 rok

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez eRecruiter pokazują, że zdecydowana większość osób ubiegających się o pracę, bo aż 60%, pragnie otrzymać szczegółową informację na temat przyczyn odrzucenia ich aplikacji. Niemniej jednak, ledwie 24% pracodawców poinformuje kandydatów o powodach takiej decyzji na tym etapie rekrutacji. W porównaniu do roku 2021, gdzie tylko 12% firm udzielało takich informacji, jest to znaczna poprawa.

Oczekiwania osób starających się o pracę ewoluują, co ma bezpośredni wpływ na procesy rekrutacyjne. Kluczowe statystyki z badania prezentują się następująco: 42% specjalistów i 35% pracowników fizycznych chce utrzymywać stały kontakt z rekruterem. Ponadto, 81% respondentów wyraziło chęć uzyskania oceny swoich umiejętności i doświadczeń w kontekście wymagań stawianych przez potencjalnego pracodawcę. Aż 43% specjalistów i 39% pracowników fizycznych chciałoby mieć możliwość spotkania swojego przyszłego bezpośredniego przełożonego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Co więcej, badanie pokazało, że liczba pracodawców udzielających informacji o przyczynach odrzucenia aplikacji wzrosła o 100% w porównaniu do roku 2021. Jednak nadal stanowi to tylko 24% wszystkich firm. Ponadto, aż 49% pracodawców decyduje się na zatrudnienie kandydata po konsultacjach z przyszłym przełożonym, podczas gdy jedynie 5% managerów podejmuje tę decyzję samodzielnie. Z kolei aż 67% firm jako przyczynę odrzutu kandydata podaje brak odpowiednich kompetencji i doświadczenia, natomiast zaledwie 10% firm uwzględnia dopasowanie do wartości i kultury organizacyjnej firmy.

Niestety, oczekiwania kandydatów nie ograniczają się tylko do uzyskania informacji zwrotnej. Jak wykazało najnowsze badanie „Candidate Experience w Polsce 2023”, respondenci, którzy zostali przebadani między 8 maja a 23 czerwca 2023 roku, oczekują również możliwości kontaktu z rekruterem poprzez różne kanały komunikacji oraz szybkiego czasu reakcji na ich pytania i wątpliwości. Chcieliby także spotkać swojego przyszłego bezpośredniego przełożonego podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.

Procesy rekrutacyjne przeszły szereg zmian, jednak te nowe tendencje nadal są w fazie rozwoju. Stałym elementem oczekiwań kandydatów jest utrzymanie regularnego kontaktu i otrzymanie informacji zwrotnej na każdym etapie rekrutacji. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym danym, aby lepiej zrozumieć przyszłe potrzeby rynku pracy.