Atmosfera podczas lekcji

Często można usłyszeć o tym, że ktoś czuje się niczym w domu. To znak, że atmosfera jest miła i co by nie mówić, taka atmosfera daje szansę na coś dobrego. Podobnie jest w szkole.

Porozumienie z uczniami

Być może niektórzy sądzą, że nauczyciele mają łatwą pracę, ale nic podobnego. Praca nauczycieli jest bardzo trudna i można wręcz powiedzieć, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z trudności. Do tego oczywiście dochodzą niesatysfakcjonujące pensje.

Skoncentrujmy się teraz wyłącznie na nauce języka obcego. Rzeczywistość przedstawia się tak, że znajomość języka angielskiego stała się czymś normalnym. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, możemy wręcz mówić o odbieganiu od przyjętej normy. Z drugiej strony nauczenie się języka angielskiego to nigdy nie jest zadanie, które można określić banalnym. Choć trzeba przyznać, że są osoby, którym nauka idzie ciężko i takie, którym idzie dość łatwo. Co więcej, możemy rozmawiać o zjawisku, które określa się barierą językową. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o paniczny strach przed popełnianiem błędów.

Jak walczyć z barierą językową?

W ten sposób dochodzimy do walki z barierą językową i roli nauczyciela. Osoba prowadzące lekcje powinna zadbać o stworzenie odpowiedniej atmosfery i tym samym stworzenie więzi z uczniami.

Niektórzy mogą zapytać, co to znaczy? Pytanie teoretycznie na miejscu, ale w praktyce jesteśmy przy czymś, co niekoniecznie musi być przez wszystkich rozumiane. Krótko mówiąc, chodzi o atmosferę, która spowoduje, że uczniowie nie będą obawiać się pomyłek. Gdyby jednak komuś zależało na konkrecie, wydaje się, że ważne jest zaakcentowanie tego, iż osoba prowadzące lekcje akceptuje błędy. W ogóle dobrze też od razu powiedzieć, że popełnianie błędów to ważny element procesu uczenia się języka obcego.

Można jeszcze dodać, że to wszystko pokazuje, iż niezwykle ważna jest świadomość. Gdy uczniowie nie zdają sobie sprawy z pewnych rzeczy, mamy do czynienia z błądzeniem (a to przecież nie prowadzi do niczego dobrego).