Była szefowa edukacji stanowcza: "Nie ma mowy o powrocie do gimnazjów i sześciolatków"

Pani Krystyna Szumilas, była Minister Edukacji i obecna przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z Koalicji Obywatelskiej (KO), wyraziła swoje stanowisko na temat ewentualnych zmian w systemie edukacji w Polsce. W trakcie II Szczytu dla Edukacji, który odbył się w Warszawie, stwierdziła, że nie dojdzie do powrotu instytucji takich jak gimnazja oraz nauki sześciolatków.

II Szczyt dla Edukacji to forum obywatelskiej debaty, które zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, związków zawodowych i polityków. Wydarzenie zostało zorganizowane przez koalicję SOS dla Edukacji.

Odwołując się do sytuacji polskiej edukacji, Pani Szumilas podkreśliła potrzebę „oddechu świeżego powietrza”. Przekonywała, że szkoła powinna być miejscem, gdzie można rozwijać swoje marzenia i indywidualne podejście do nauczania dzieci.

Podczas debaty poruszona została również kwestia obniżenia wieku szkolnego oraz potencjalnego powrotu gimnazjów. W odpowiedzi na to, była minister edukacji zdecydowanie stwierdziła, że „nie ma mowy o rewolucji w oświacie”. Zaznaczyła, że nie dojdzie do powrotu do sześciolatków, ani do wprowadzenia gimnazjów. W jej opinii, system edukacji nie wytrzyma kolejnej rewolucji. Jakiekolwiek planowane zmiany muszą być wprowadzane stopniowo i w porozumieniu ze środowiskiem, a nie gwałtownie i rewolucyjnie.