MEiN chce poznać pełne spektrum wynagrodzeń nauczycieli. W grudniu wchodzą w życie nowe przepisy

8 grudnia 2023 r. większa część zmienionych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zacznie obowiązywać. Dotyczą one między innymi danych, które są zbierane w systemie informacji oświatowej (SIO).

Zmiana regulacji SIO wynikała z potrzeby dostosowania jej do nowelizacji Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które wprowadza te zmiany, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2023 r., zaś zostało ono podpisane 21 listopada tego samego roku. Rozporządzenie to reguluje szczegółowy zakres gromadzonych w systemie informacji oświatowej danych dziedzinowych oraz terminy przekazania niektórych z nich do bazy danych SIO.

Najważniejsze punkty nowego rozporządzenia wejdą w życie 8 grudnia 2023 r. Wśród nich znajdują się zasady dotyczące gromadzenia w bazie SIO informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli i ich płac.

Zmiany w rozporządzeniu były konieczne głównie ze względu na konieczność dostosowania jego przepisów do nowelizacji Karty Nauczyciela, niektórych innych ustaw, jak również zmian w Kodeksie pracy i Prawie oświatowym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest uzyskanie pełnego obrazu wynagrodzeń wypłacanych w publicznych placówkach oświatowych.

Od 8 grudnia br. zmienione rozporządzenie będzie określać zakres danych dziedzinowych zbieranych w SIO, w tym te dotyczące: powodów niewykonania zajęć, awansu zawodowego nauczycieli, składników wynagrodzenia nauczycieli oraz organizacji i działalności nowego rodzaju placówek oświatowych – branżowych centrów umiejętności (BCU).