Chemia – niezwykła nauka z wielkim potencjałem

Nauka chemii naprawdę może być bardzo przyjemna. Choć wielu z nas kojarzy się raczej z niezrozumiałymi doświadczeniami na lekcji, nudnym wykładem czy masą skomplikowanych definicji, wzorów i symboli do zapamiętania, chemia jest też fascynująca i pełna magii. Nauka ta pozwala poznać prawa rządzące naturą i zrozumieć tajemnicze zjawiska wokół nas. Może być też świetną zabawą i fascynującym przeżyciem. Wiele zależy od zaangażowania ucznia i pomysłowości nauczyciela. Ten ostatni ma naprawdę wiele do powiedzenia, jeśli chce odczarować chemię i sprawić, by nauka była przyjemna i angażująca.

Podstawy chemii – od tego wszystko się zaczyna

Podobnie jak w przypadku matematyki, chemia rządzi się swoim prawami, z których najistotniejszym jest doskonałe opanowanie podstaw. I tutaj znaczną przewagę na starcie zyskają uczniowie, którym „królowa nauk” przychodzi z łatwością. Matematyczne równania i logarytmy znajdą zastosowanie również podczas obliczania stężeń procentowych, mas cząsteczek i atomów, a znajomość matematycznych prawideł zdecydowanie ułatwi przyswajanie wiedzy. Poza znajomością zasad i regułek warto będzie zapamiętać najważniejsze definicje i zbiory danych chemicznych.

Podczas nauki chemii z pewnością nie obejdzie się bez znajomości pojęć, takich jak tablica Mendelejewa, reakcje chemiczne, kwasy i zasady, stany skupienia materii oraz mnóstwa terminów teoretycznych i analitycznych. Najłatwiej jest, gdy podstawy chemii będziemy przyswajać systematycznie, w przeciwnym wypadku łatwo o lukę w wiedzy, wokół której narastać będą zaległości, przedmiot szybko może stać się niezrozumiały a sama nauka – męcząca. Gdyby sprawy zaszły za daleko, z pewnością nie obędzie się bez dodatkowych zajęć i regularnych korepetycji.

O tym, jak skutecznie nauczyć się chemii

Nauka chemii rozpoczyna się siódmej klasie ośmioletniej szkoły podstawowej. Oficjalnie, bo podstawy chemii, niejako „przy okazji”, poznajemy dużo wcześniej – już na lekcjach przyrody, potem biologii, a nawet geografii. Na naukę przewidziano dwie godziny lekcyjne w tygodniu i jest to niewiele czasu, by swobodnie opanować materiał. A to oznacza, że będzie nas czekać nieco pracy w domu. Chemia od podstaw wykładana przez nauczyciela daje jednak ogromne możliwości łatwego wdrożenia się do nauki i zrozumienia zagadnień. Ważne będzie uważne, systematyczne i pełne zaangażowania uczestnictwo w lekcjach.

Uczniowie, którzy już wiedzą, że chemia przyda im się w karierze oraz zupełnie początkujący, powinni przeznaczyć na utrwalenie i powtórkę materiału około godziny dziennie. To czas, który zaprocentuje późniejszą łatwością przyswajania materiału i dobrymi wynikami w nauce. Świetne rezultaty daje też nauka sposobem zwanym „The Flipped Classroom”, kiedy to uczeń przychodzi na lekcję wstępnie zaznajomiony z tematem wykładu. Z takich zajęć wynieść można znacznie więcej: łatwiej skupić się na istotnych zagadnieniach, uważniej można śledzić przebieg lekcji i aktywniej w niej uczestniczyć.

Dobry nauczyciel pokaże, jak zrozumieć chemię

Rozpoczynając przygodę z chemią, warto pamiętać przede wszystkim o tym, że jest to nauka dotycząca zjawisk i procesów, które nieustannie toczą się wokół nas. Chemia nie jest więc oderwanym, osobnym bytem, ale częścią ogólnej wiedzy przyrodniczej. Dlatego podczas nauki chemii odwołujmy się do rzeczy już znanych z innych dziedzin i starajmy się zobaczyć ją w kontekście szerszym, niż szkolne równania. Zadania i równania chemiczne, które większości uczniów przysparzają najwięcej kłopotów, w istocie są wierzchołkiem góry lodowej – nie sposób ich wykonać, jeśli zaniedbaliśmy podstawy chemii i nie rozumiemy przedmiotu.

Niestety większość problemów w rozumieniu chemii jest wynikiem niewłaściwego nauczania tego przedmiotu i złego sposobu przekazywania wiedzy przez nauczyciela, a także zbyt małej ilości czasu poświęcanego na eksperymenty i empiryczne dowodzenie twierdzeń. Dlatego zwykle najlepszym sposobem na poprawę ocen i poszerzenie wiedzy okazują się dodatkowe lekcje prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela lub pasjonata chemicznych zagadnień.

Znajomość chemii, która się przydaje… i opłaca

Znajomość chemii otwiera drogę do ciekawych kierunków studiów i jest zapowiedzią świetnej, dobrze płatnej pracy. Analityk medyczny, lekarz, biotechnolog, farmaceuta, dentysta, mechanik, technolog żywności i inżynier produkcji, pracownik elektrotechniki, elektroniki i budownictwa – to tylko nieliczne zawody, które łatwo będzie zdobyć z maturą z chemii w kieszeni. Jeśli zatem egzaminy tuż, tuż a Ty zastanawiasz się, jak szybko nauczyć się chemii, jesteś na właściwej drodze. Dzięki poszerzonej maturze z tego przedmiotu masz wielkie szanse dostać się na wymarzony, dobrze rokujący kierunek.

Znajomość chemii zdecydowanie przyda się nie tylko w szkole. Z wiedzą na temat atomów i cząsteczek oraz reakcji, jakie zachodzą między substancjami, będziesz lepszym kucharzem i bardziej świadomym konsumentem. Opanowanie zagadnień dotyczących materii i energii uczyni świat bardziej zrozumiałym i bezpiecznym, a życie – zdecydowanie tańszym. Dla chemika bowiem produkcja wysokiej jakości ekologicznych kosmetyków, specjalistycznych preparatów czy skutecznych środków do higieny i czyszczenia domu to przysłowiowa „bułka z masłem”.