Czy warto zdobyć uprawnienia F-gazowe?

Uprawnienia gazowe typu F należą do stosunkowo mało popularnych uprawnień. Pracownicy mogący pochwalić się takimi kwalifikacjami budzą zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Te uprawnienia są przeznaczone dla osób zajmujących się produkcją i usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Mowa m.in. o osobach pracujących przy eksploatacji, obsłudze, konserwacji, remontach czy montażach urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych czy pomp ciepła. Jak przebiega kurs F-gazy i czy warto go przejść?

Certyfikat F-gazy jest dokumentem poświadczającym kwalifikacje i uprawnienia do obsługi urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, takie jak chłodziarki, klimatyzatory, pompy ciepła i urządzenia gaśnicze. Rozporządzenie unijne informuje, że osoby zajmujące się obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane muszą posiadać odpowiedni certyfikat F-gazowy. Mogą otrzymać go po przejściu wymaganego szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego umiejętności obsługi i konserwacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także wiedzę dotyczącą przepisów odnoszących się do ochrony środowiska i emisji gazów cieplarnianych. Opisywany certyfikat jest ważny przez 5 lat. Można przedłużyć jego ważność poprzez ponowne odbycie szkolenia i zdanie egzaminu w odpowiednim terminie. Jeśli osoba posiadająca certyfikat naruszy przepisy, musi liczyć się z karą grzywny bądź utratą uprawnień.

Jakie korzyści płyną z uzyskania uprawnień na F-gazy?

Istnieje co najmniej kilka najważniejszych powodów, dla których warto odbyć kurs F-gazy. Po otrzymaniu certyfikatu, dana osoba zyskuje uprawnienia niezbędne podczas pracy z nowoczesnymi urządzeniami, które działają w oparciu o wykorzystanie czynnika chłodniczego, z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi oraz innymi systemami chłodnictwa. Posiadanie tego typu uprawnień otwiera wiele dróg do pracy związanej z różnego rodzaju urządzeniami i instalacjami wykorzystującymi czynnik chłodniczy. Praca ta może opierać się np. na montażu lub likwidacji urządzeń grzewczych oraz chłodniczych, na odzyskiwaniu F-gazów, kontroli szczelności urządzeń czy też na ich serwisowaniu. Po przejściu egzaminu, kursanci mogą pochwalić się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Takie uprawnienia zapewniają szersze niż do tej pory perspektywy zawodowe. Nabyta wiedza i doświadczenie z pewnością się przydadzą i otworzą drogę do objęcia lepszego stanowiska. Specjaliści posiadający uprawnienia F-gazowe są ciągle poszukiwani na rynku pracy – jest ich wciąż zbyt mało, dlatego ukończenie kursu może dawać pracownikowi przewagę nad innymi, którzy w nim nie uczestniczyli.

Jakie zagadnienia są poruszane na szkoleniach z zakresu F-gazów?

Egzamin na F-gazy nie jest wcale łatwy do zdania. Warto więc porządnie się do niego przygotować i przyswajać informacje przekazywane podczas szkolenia. Kursanci otrzymują wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Podczas kursu poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące podstaw termodynamiki czy działania czynników chłodniczych na środowisko. Inne wiążą się z kontrolą urządzeń przed ich uruchomieniem, po dłuższym czasie nieużywania, po przeprowadzeniu napraw i czynności konserwacyjnych, w trakcie funkcjonowania, a także z kontrolą szczelności. Uczestnicy dowiedzą się również, jak postępować z systemem i czynnikiem chłodniczym w czasie instalacji, konserwacji, serwisowania czy odzysku czynnika chłodniczego. Szkolenie można odbyć w wygodnej formie online. Więcej informacji znajduje się tutaj – https://f-gazy-on-line.pl/kursy/f-gazy.