Edukacyjne zmiany w przyszłości: Co zawiera tzw. ustawa okołobudżetowa na 2024 rok z punktu widzenia nauczycieli?

16 stycznia, czyli we wtorek, Sejm podjął decyzję o uchwaleniu tzw. ustawy okołobudżetowej. Głosowanie zakończyło się wynikiem 408 posłów „za” i 15 „przeciw”. Nie odnotowano osób wstrzymujących się od głosu. Następnie ustawa ta ma być poddana ocenie Senatu. Ale co ten akt prawny oznacza dla nauczycieli? Jakie podwyżki płac mogą oczekiwać i kiedy powinny się one pojawić?

Podwyżki płac dla nauczycieli, które zostały zapisane w ustawie okołobudżetowej na 2024 rok, mówią, że nauczyciele na początku swojej kariery zawodowej powinni spodziewać się wzrostu wynagrodzeń o 33 proc. Natomiast dla reszty kadry nauczycielskiej planowane są nieco niższe podwyżki, rzędu 30 proc.

Powyższe zmiany są efektem treści art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej, która reguluje kwotę bazową wynagrodzenia dla nauczycieli. W bieżącym roku wynosi ona 5176,02 zł, podczas gdy w poprzednim roku, 2023, wynosiła 3981,55 zł. W efekcie nowej kwoty bazowej, nauczyciele na każdym etapie awansu zawodowego otrzymają co najmniej 1,5 tys. zł wyższe wynagrodzenie.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca pomyślał również o nauczycielach pracujących w przedszkolach. W treści ustawy okołobudżetowej znalazły się postanowienia dotyczące przekazywania środków na zwiększenie ich płac. Przewiduje się dotację dla samorządów związanych z działaniem przedszkoli w wysokości 4,2 mld zł.

Na polu edukacji istotne są też zapisy dotyczące przeznaczenia obligacji skarbowych dla uczelni wyższych. Łączna wartość tej transakcji ma wynieść około 2,2 mld zł.

Ustawa okołobudżetowa wejdzie w życie od momentu jej ogłoszenia ale będzie miała moc obowiązującą wstecznie od 1 stycznia 2024 roku. W praktyce oznacza to, że podwyżki dla nauczycieli zostaną wypłacone z wyrównaniem od początku tego roku.

Pierwsi z podwyżek skorzystają nauczyciele, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie niższe niż minimalna krajowa. Pozostali pracownicy edukacji muszą trochę poczekać, ale nie powinno to trwać zbyt długo. Planowane jest, że podwyższone pensje dla nich zaczną obowiązywać najpóźniej do końca marca 2024 roku.