Ekspertom udało się stworzyć poradniki dla edukatorów na temat prac domowych

Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych stworzyli praktyczne poradniki dla nauczycieli, w których sugerują, jak rodzice mogą motywować swoje pociechy do dobrowolnego podejmowania prac domowych od 1 kwietnia.

Od 1 kwietnia weszła w życie aktualizacja rozporządzenia dotyczącego oceniania, klasyfikacji i promocji uczniów w publicznych placówkach edukacyjnych.

Według nowych wytycznych, nauczyciele z klas 1-3 szkoły podstawowej nie powinni przyznawać uczniom prac domowych praktyczno-technicznych ani pisemnych, z wyjątkiem zadań mających na celu rozwijanie małej motoryki. Wykonanie takich ćwiczeń będzie obligatoryjne, a za ich wykonanie nauczyciel może przyznać ocenę.

Z drugiej strony, nauczyciele z klas 4-8 szkoły podstawowej mają możliwość zadawania uczniom prac pisemnych lub praktyczno-technicznych. Jednakże te prace nie są obowiązkowe i nie będą oceniane. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o tym, co udało mu się zrobić dobrze oraz co wymaga poprawy, i jak powinien kontynuować naukę.

W związku z nowymi przepisami, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował bezpłatne poradniki dla nauczycieli i dyrektorów na wszystkich etapach edukacji. W tych dokumentach autorzy podkreślili kluczową rolę rodziców w procesie edukacji swoich dzieci. Materiały te są dostępne do pobrania ze strony internetowej IBE.

Specjaliści podkreślili, że młodszy wiek szkolny to okres intensywnego rozwoju poznawczego i ciekawości świata, który należy wykorzystać poprzez rozwijanie naturalnej aktywności dziecka poprzez organizowanie wspólnych wizyt do muzeów, kin, teatrów, centrów edukacyjnych, a także parków czy lasów.

Według autorów, istotne jest pokazanie dziecku przez rodziców wsparcia emocjonalnego oraz wyrażanie autentycznego zainteresowania tym, czego się uczy. Podkreślono również, jak ważne jest utrzymanie równowagi między udzielaniem wsparcia a promowaniem samodzielności. „Dlatego to po stronie rodzica jest ustalenie zasad, a następnie konsekwentne trzymanie się ich, gdy dziecko odrabia pracę domową” – napisano. Podkreślono, że rola rodzica towarzyszącego „jest bardziej wskazana w procesie edukacyjnym niż rola osoby współodrabiającej zadania domowe”.

Sprawność grafomotoryczna jest jednym z kluczowych aspektów rozwoju uczniów
W poradniku poświęconym klasom 1-3 autorzy podkreślili, że sprawność grafomotoryczna jest jednym z kluczowych aspektów rozwoju uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ to dzięki niej uczeń nabywa umiejętność czytelnego pisania liter, cyfr, a z czasem również dłuższych tekstów.

Według ekspertów, ćwiczenia małej motoryki nie muszą być ograniczone tylko do zadań przyznanych przez nauczyciela, i warto zwrócić na to uwagę rodziców. Dzieci mogą więc wykonywać „wszelkie ćwiczenia dłoni i palców” (np. wydzieranki, lepienie z plasteliny); autorzy zaproponowali również różne gry, np. budowanie z klocków, nawlekanie koralików, a także wykonywanie codziennych czynności, jak zapinanie guzików czy zagniatanie ciasta.

„Koncentracja na małej motoryce w pracach domowych nie wyklucza współpracy z rodzicami w rozwijaniu innych obszarów, takich jak motoryka duża – prawidłowa postawa i siła mięśni również mają wpływ na pisanie” – zaznaczono. „Istotne jest, aby nauczyciele rekomendowali rodzicom, jakie gry i aktywności mogą zaproponować swojemu dziecku, aby wspierać jego rozwój w różnych obszarach” – czytamy w poradniku.