MEiN ostrzega nauczycieli przed sztuczną inteligencją i wydaje drugi poradnik na temat wykorzystania AI w edukacji

Rozmowy na temat wykorzystania chatbotów w edukacji zaczynają się rozwijać. Coraz częściej wiadomości dotyczące zarówno plusów, jak i minusów użycia sztucznej inteligencji pojawiają się w mediach. Ministerstwo Edukacji i Nauki również postanowiło przyczynić się do tej dyskusji, publikując specjalny przewodnik na temat zastosowania AI dla nauczycieli. Jest to drugi dokument skierowany do szkół wydany przez MEiN – pierwszy poświęcony był narzędziu chat GPT i ukazał się lipcu.

„Do czego AI nie służy. Przewodnik dla nauczycieli” to tytuł najnowszej publikacji MEiN, która została wydana 23 listopada. Pierwszy poradnik, opublikowany w lipcu bieżącego roku, powstał jako reakcja na rosnące zainteresowanie chatem GPT i potrzebę odpowiedzi na pytania nauczycieli dotyczące rozpoznawania prac pisemnych generowanych przez AI.

Nowy dokument koncentruje uwagę m.in. na modelach językowych, umiejętnościach uczniów oraz nowych zagrożeniach związanych z nieodpowiednim użyciem AI. W szczegółowej broszurze poruszono takie zagadnienia jak: generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) – technologia tworzenia nowych danych; inżynieria wskazówek – umiejętność zadawania precyzyjnych pytań modelom językowym; multimodalność chatu GPT – najnowsze wersje tego narzędzia potrafią przetwarzać nie tylko tekst, ale również obrazy.

Poradnik zawiera również informacje na temat podstawowych funkcji i zastosowań różnych narzędzi AI, takich jak: Google Bard (model języka stworzony przez Google AI), Bing Chat (narzędzie personalizujące korzystanie z wyszukiwarki), xAI Grok (narzędzie do zapytań z platformy X/Twitter), Elephas AI (zaawansowany asystent do pisania), Hugging Face (narzędzie do przetwarzania języka naturalnego).