Metody oczyszczania ścieków – co warto wiedzieć?

Statystycznie jedna osoba w ciągu dnia zużywa 150 litrów wody, a to oznacza, że średnio produkuje 135 l ścieków. Jak więc nietrudno się domyślić, istotne znaczenie ma proces oczyszczania ścieków. Są różne możliwości. Dziś przyjrzymy się tym najpopularniejszym.

Czym jest oczyszczanie ścieków?

Warto zdawać sobie sprawę, jak ważne jest oczyszczanie ścieków. Pod tym pojęciem kryją się różne działania, które mają na celu usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń. Możemy wyróżnić te natury biologicznej czy chemicznej. Biorąc pod uwagę rodzaje ścieków dostępne są różne metody ich oczyszczania. Możliwość oczyszczania ścieków następuje choćby dzięki metodzie mechanicznej. Polega ona na cedzeniu, rozdrabnianiu, czy też sedymentacji. Metoda biologiczna polega na zastosowaniu różnego rodzaju chemicznych reakcji bądź procesów fizykochemicznych. Dostępna jest też metoda biologiczna i tutaj dochodzi do rozłożenia zanieczyszczeń organicznych przy użyciu mikroorganizmów. Warto jeszcze wiedzieć jak duża jest skuteczność beztlenowego oczyszczania ścieków. Zwróćcie uwagę, że działanie bakterii beztlenowych ma największą skuteczność do substancji organicznych.

Co warto wiedzieć na temat oczyszczania mechanicznego i chemicznego?

Każda instalacja biologiczna oczyszczania ścieków może zapewniać naprawdę wysoki stopień oczyszczania. Zarówno oczyszczanie mechaniczne, jak i chemiczne oczyszczanie ścieków są funkcjonalne oraz efektywne. Oczyszczanie mechaniczne ma miejsce na skutek zastosowania krat i sit, a dopiero potem odtłuszczaczy, osadników czy filtrów. Oczyszczanie ścieków przemysłowych wydaje się bardziej problematyczne. Trzeba tutaj wiedzieć, że w przypadku ścieków, które zawierają dużą ilość zanieczyszczeń, należy zastosować oczyszczanie chemiczne bądź fizykochemiczne. Skuteczna jest neutralizacja. Prowadzi ona do zobojętnienia ścieków o kwasowym bądź zasadowym pH. Do tego celu stosuje się aktywne jony, a także kwasy i zasady. Można też zastosować reagenty, np. NAOH. Jeżeli ścieki mają odczyn zasadowy, to najlepiej zastosować roztwór HCl. Redukcję chromu stosuje się w procesie redukcji chemicznej i elektrolitycznej. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że często pojawiają się zawiesiny, które nie chcą opadać. Aby pozbyć się tego problemu najlepiej zastosować koagulację. Do uzdatniania wód z obiegu chłodniczego czy kotłowego ma zastosowanie wymiana jonowa.

Oczyszczanie biologiczne – praktyczne i niezawodne

Stopień oczyszczania ścieków może być naprawdę duży. Już wiecie, że procesy koagulacji ścieków są skuteczne, ale można też wykorzystać oczyszczanie biologiczne. W tym przypadku dochodzi do utlenienia zawartych w ściekach zanieczyszczeń przy pomocy drobnoustrojów i bakterii. Dostępne są metody biologiczne tlenowe. Zachodzą one w środowisku aerobowym. Można wykorzystać też beztlenowe, gdzie nie występuje dostęp do powietrza. Odbywa się to w osadnikach gnilnych. Do tego celu można też użyć wydzielonych komór fermentacyjnych. Osady poddawane są fermentacji, ale z odzyskaniem biogazu. Jednocześnie większość osadów przefermentowanych można wykorzystać choćby rolniczo. Będą wtedy cennym nawozem. Oczywiście może się okazać, że są silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi. W takim przypadku konieczne jest ich spalanie. Jak więc widzicie jest naprawdę wiele metod oczyszczania ścieków, które należy dobierać pod kątem ich rodzaju.