Nadchodzące przemiany w polskim systemie edukacyjnym: Nauczyciele przekazują 50 tysięcy uwag do Ministerstwa Edukacji Narodowej

W najbliższej przyszłości polski system edukacyjny może przejść istotne zmiany. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło niedawno okres prekonsultacji zmian w podstawie programowej. W odpowiedzi, nauczyciele przekazali ponad 50 tysięcy sugestii rządowi. Jak informuje Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), „Prekonsultacje spotkały się z dużym odzewem ze strony nauczycieli, którzy z zaciekawieniem zapoznawali się z propozycjami i aktywnie uczestniczyli w dyskusji”.

19 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie zakończyło okres prekonsultacji zmian dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wykorzystując specjalny formularz, nauczyciele wysłali łącznie 50 262 sugestie do resortu. Dodatkowo, w ramach spotkań online, około 300 uczestników podzieliło się dodatkowymi uwagami.

MEN ujawniło również, które dziedziny nauki były najczęściej omawiane w sugestiach nauczycieli:
Historia (31 411 uwag),
Język Polski (11 092 uwagi),
Tematyka związana z historią i współczesnością (2 820 uwag),
Biologia (1 590 uwag).

Ministerstwo poinformowało, że sugestie dotyczące zmian w podstawie programowej zostały przekazane do dalszej analizy ekspertom. Ich zadaniem jest przygotowanie ostatecznych propozycji nowych podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów. Wszystkie te propozycje mają trafić do resortu na początku marca.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektów rozporządzeń zmieniających obecne rozporządzenia dotyczące podstawy programowej. Projekt ten ma trafić do konsultacji publicznych, opiniodawców i uzgodnień międzyresortowych w połowie kwietnia.

Rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Magdalena Kaszulanis, zapewniła w rozmowie z portalem Dziennik.pl, że ZNP weźmie udział w dalszych dyskusjach, gdy tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w podstawie programowej.