Odnowa starych umiejętności: szkoły uczą dzieci wiązać sznurowadła

Obserwując młode pokolenie, samorządowcy z Pleszewa zauważyli rosnące trudności z wykonaniem tak podstawowych czynności jak wiązanie sznurówek. Postanowili więc, oprócz wspierania nauki zdolności niezbędnych do przetrwania w przyszłości, skupić się na rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów.

Według samorządu pleszewskiego, szybki rozwój technologii i narzędzi edukacyjnych sprawia, że szkoły koncentrują się głównie na nauczaniu umiejętności cyfrowych, matematycznych oraz językowych. Tymczasem zapominają o równie ważnym aspekcie edukacji, jakim jest rozwijanie umiejętności manualnych czy motorycznych.

Jak mówi Izabela Świątek, zastępca burmistrza miasta i gminy Pleszew odpowiedzialna za oświatę – coraz więcej młodych ludzi ma problemy z prostymi czynnościami jak wiązanie sznurowadła. Dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na poprawie umiejętności praktycznych i motorycznych naszych uczniów.

W tym celu samorząd pleszewski postanowił wprowadzić w szkołach nowe pracownie techniczne. Wyposażone w specjalistyczny sprzęt, mają one na celu nauczyć dzieci praktycznych umiejętności. Młodzież będzie tam miała okazję pracować z różnymi narzędziami jak wkrętarka, maszyna do szycia czy szlifierka. Władze miasta planują rozwijać ten pomysł i już teraz pracują nad tym, aby nawet najmłodsi przedszkolacy mogli zdobywać praktyczne umiejętności.

W ramach nowego programu, który ma być wdrożony również w pleszewskich przedszkolach, dzieci będą uczone takich czynności jak wbijanie gwoździ, przyszywanie guzików czy poznawanie historii swojej rodziny. Władze zainwestowały w uruchomienie pracowni zajęć technicznych, które mają za zadanie realizować nową podstawę programową. Izabela Świątek wyraża nadzieję, że nauczyciele, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia tych zajęć, zdołają zaszczepić u uczniów zainteresowanie tą tematyką.