Planowany harmonogram roku szkolnego 2024/2025: Świadomość kluczowych zmian dat

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 jest na horyzoncie, a Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) już udostępniło kalendarz na nadchodzący rok szkolny 2024/2025. W tym nowym harmonogramie zwrócono uwagę na pewne istotne zmiany w odniesieniu do terminów ferii zimowych i daty zakończenia roku szkolnego.

Interesujące jest to, że terminy ferii zimowych, które MEN ogłosiło już w czerwcu 2023, przesuną się nieco w przyszłym roku szkolnym. Zgodnie z nowym planem, ferie te rozpoczną i zakończą się parę dni później niż w bieżącym roku. Ostateczna grupa studentów wróci ze swojej przerwy zimowej do szkoły dopiero 2 marca 2025, podczas gdy w tym roku ostatnia grupa uczniów kończyła ferie zimowe 25 lutego. W tym roku pierwsi uczniowie zaczęli odpoczywać już 15 stycznia, tymczasem w przyszłym roku ten termin został przesunięty do 20 stycznia.

Należy również zauważyć, że końcowa data przyszłorocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie również lekko przesunięta w porównaniu z obecnym rokiem szkolnym. Teraz zajęcia te mają zakończyć się 21 czerwca, ale w 2025 roku koniec zajęć planowany jest na 27 czerwca. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), to właśnie to rozporządzenie reguluje terminy końca zajęć szkolnych.

Pod względem harmonogramu ferii zimowych 2024/2025, uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego rozpoczną swoją przerwę od 20 stycznia do 2 lutego 2025. Następnie – od 27 stycznia do 9 lutego 2025 – ferie zimowe będą miały dzieci i młodzież z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Trzecią grupą są uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy odpoczywają od 3 lutego do 16 lutego 2025. Wreszcie, ostatnią grupą są uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ferie zimowe dla tej ostatniej grupy rozpoczną się 17 lutego, a zakończą 2 marca 2025.

W odniesieniu do istotnych dat w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025, zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 2 września. Planowana jest zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2024, a przerwa wiosenna od 17 kwietnia do 22 kwietnia. Wakacje przewidziane są na okres od 28 czerwca do 31 sierpnia 2025. Należy jednak pamiętać, że harmonogram roku szkolnego udostępniony przez MEN nie zawiera informacji o terminach przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty, terminach sesji maturalnej ani terminach egzaminów zawodowych.

Dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej jest odpowiedzialny za ustalenie terminów tych egzaminów – dokładne daty zostaną ogłoszone do 20 sierpnia 2024. Warto również zaznaczyć, że poprawki tegorocznych matur pisemnych zaplanowane są na 20 sierpnia. Następnego dnia, maturzyści uprawnieni do sesji poprawkowej będą mieli kolejną szansę na zdanie maturalnych egzaminów ustnych (poprawka z języka polskiego, języków obcych nowożytnych i języków mniejszości narodowych).