"Podróże z klasą" – Program wsparcia dla szkolnych wycieczek oferujący do 50 tys. zł dofinansowania

19 czerwca to data zaznaczona na kalendarzach wielu szkół, ponieważ zaczyna się proces składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Podróże z klasą”. Zarówno instytucje edukacyjne publiczne, jak i niepubliczne mają możliwość uzyskania od 20 do 50 tysięcy złotych na realizację wycieczek szkolnych. Przeznaczenie tych środków to umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury i osiągnięć polskiej nauki poprzez podróżowanie. W tym roku na ten cel wyznaczono budżet w wysokości 60 milionów złotych.

Dofinansowanie udzielane przez program „Podróże z klasą” wynosi maksymalnie 20 tysięcy złotych dla dwudniowej wycieczki, aż do 50 tysięcy złotych dla pięciodniowej eskapady. Jednym z założeń jest, aby uczestnikami była grupa składająca się przynajmniej z 10 osób, a koszt zakwaterowania i wyżywienia na osobę nie przekroczył kwoty 250 złotych dziennie.

Szkoły, które skorzystają z tej formy wsparcia, będą mogły pokryć z otrzymanych środków różne koszty związane z wycieczką, takie jak: transport, bilety wstępu do muzeów czy galerii sztuki, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników. Program nie wymaga wkładu własnego, o ile przyznana dotacja pokryje wszystkie koszty. Jednakże, wszelkie opłaty dla zewnętrznych organizatorów wycieczek, na przykład biur turystycznych, muszą zostać pokryte z własnych środków wnioskodawcy. W każdym dniu wycieczki powinien być zrealizowany co najmniej jeden punkt edukacyjny.