Policja niemiecka przeciwdziała próbom wprowadzenia szariatu w szkole – relacjonuje prasa

Niemieckie media, w tym „Rheinische Post”, donoszą o śledztwie prowadzonym przez policję w kontekście sytuacji, która miała miejsce w jednej ze szkół. Grupa nastolatków podjęła próbę narzucenia zasad szariatu – prawo islamskie, które między innymi wymaga zakrywania twarzy przez kobiety. Dyrekcja placówki była zmuszona zwrócić się o pomoc do organów ścigania.

„Rheinische Post” informuje o częściowym zakończeniu śledztwa, które zostało wszczęte na wniosek dyrekcji szkoły w grudniu poprzedniego roku. Jak donosi niemiecka prasa, nie wykazano jednak, że działania uczniów mogły stanowić przestępstwo. Sprawa dotyczy konkretnego incydentu, który miał miejsce w marcu 2023 roku. Policja bada również inny incident z grudnia, w którym również uczestniczyła ta sama grupa nastolatków. W tym przypadku do akcji wkroczyła prokuratura, ponieważ podejrzewa się, że grupa uczniów mogła stosować przymus i zastraszać inne osoby.

Nastolatki, które są starszymi uczniami tej szkoły, co najmniej dwa razy w zeszłym roku próbowały narzucić szkole przestrzeganie zasad szariatu. Grupa uczniów, którzy uczęszczają do publicznej szkoły w Neuss w Nadrenii Północnej-Westfalii, chciała wprowadzić segregację płciową w klasach i wymusić na uczennicach i nauczycielkach obowiązek zakrywania twarzy. Dodatkowo jednym z postulatów młodzieży było utworzenie specjalnej sali modlitewnej na terenie szkoły.

Dyrekcja zgłosiła sprawę do policji w grudniu. Szkoła już wcześniej podjęła działania prewencyjne, a także zwróciła się o pomoc do specjalisty, który miał przeprowadzić szkolenie dla uczniów.