Problemy polskich maturzystów z dostaniem się na studia za granicą – interwencja RPO

W 2023 roku, niektóre osoby kończące polskie szkoły średnie napotkały na przeszkody w procesie aplikowania na uczelnie w Szwecji i Danii. Powodem były niewłaściwe terminy publikacji wyników egzaminów maturalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, wyraził obawę, że podobne problemy mogą powtórzyć się w następnym roku.

W bieżącym roku szkolnym ogłoszenie wyników matury w Polsce przewidziane jest na 9 lipca. Oznacza, że polscy absolwenci otrzymają swoje rezultaty cztery dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na uczelniach w Szwecji i Danii.

Serwis internetowy przywołuje sytuację z 2023 roku, kiedy to biuro RPO otrzymało wiele skarg dotyczących daty ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych oraz wydania świadectw ukończenia szkoły średniej – ustalonej na 7 lipca. W efekcie wielu absolwentom nie udało się dostarczyć wymaganych dokumentów na czas do uczelni w Szwecji i Danii, które miały wcześniejsze terminy rejestracji.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Marcin Smolik, w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że nie ma możliwości zmiany ustalonych terminów. Wyjaśnił, że harmonogram egzaminów jest opracowywany z uwzględnieniem wielu czynników, ale niestety terminy rekrutacji na zagranicznych uczelniach nie są brane pod uwagę, ponieważ nie są one jednolite.

CKE sugeruje maturzystom planującym studiować za granicą, aby poprosili o wydanie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i planowanym terminie ogłoszenia wyników.

RPO apeluje do władz państwowych o uwzględnienie praw obywateli Unii Europejskiej, takich jak prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania oraz prawo do edukacji w innym kraju członkowskim UE. Marcin Wiącek skierował pismo do Minister Edukacji, Barbary Nowackiej, wzywając do natychmiastowego rozwiązania problemu związanego z terminem publikacji wyników matury.