Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nowy przedmiot – edukację obywatelską w szkołach ponadpodstawowych od 2025 roku

Barbara Nowacka, Minister Edukacji Narodowej, zapowiedziała w środę w stolicy kraju wprowadzenie nowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Ten kierunek ma zostać zaimplementowany do programu drugich klas szkół ponadpodstawowych. Zaplanowane jest, aby innowacja ta zaczęła obowiązywać od 1 września 2025 roku.

Według głównej osoby odpowiedzialnej za edukację w kraju, Barbary Nowackiej, drugi rok szkolny na poziomie ponadpodstawowym jest odpowiednim momentem na wprowadzenie takiego aspektu nauki. Jest to czas, gdy młodzi ludzie zdobywają już pewne wiadomości i narzędzia oraz zaczynają wykazywać większe zainteresowanie swoim społeczeństwem i otoczeniem politycznym.

Zdaniem Nowackiej, ten nowy przedmiot powinien mieć jak najbardziej praktyczny charakter. Powinien obejmować elementy, które umożliwią uczniom zrozumienie funkcjonowania samorządu i wprowadzanie ich w debatę oksfordzką poprzez kontakt z osobami o różnych przekonaniach. Podkreśliła to podczas konferencji prasowej.

Nowacka podkreśliła, że nauka w szkole powinna skupiać się na rozwijaniu umiejętności podejmowania konfrontacji z osobami o różnych przekonaniach i prowadzenia sporów. Wierzy, że szkoła jest miejscem, gdzie dobrze przygotowani pedagodzy mogą uczyć młodzież postaw obywatelskich.

Minister Edukacji Narodowej poinformowała również, że razem z Wiceminister Katarzyną Lubnauer pracuje nad utworzeniem zespołu składającego się z ekspertów-praktyków: nauczycielek i nauczycieli oraz specjalistów. To zrównoważone grono ma za zadanie opracować szczegółowy program nowego przedmiotu. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, samorządu oraz nawigacji w świecie społeczno-politycznym. Nowacka dodała, że ważnym aspektem nowego przedmiotu stanie się najnowsza historia, która dotychczas często była pomijana w edukacji.