Problemy szkolne

Szkoła z wielu powodów kojarzy się pozytywnie. Można nawet powiedzieć, że okres nauki to okres, który ocenia się wyłącznie pozytywnie. Niemniej jednak pozytywy to nie wszystko – szkoła może też nieść za sobą pewne minusy. Warto też od razu dodać, że nie chodzi teraz o brak zainteresowania nauką czy coś w tym stylu.

Trzeba się uczyć

Zacznijmy od tego, że nauka jest niezwykle istotna. Zresztą jest to coś, o czym bardzo często można usłyszeć – popularnym przykładem jest choćby relacja między wykształceniem a zarobionymi pieniędzmi. Taka relacja to nie jest oczywiście wymysł, ale warto oceniać sprawy w ujęciu całościowym – brak studiów nie zawsze przekłada się na brak wysokich zarobków. Mówiąc najprostszym językiem, trzeba mieć na siebie pomysł.

Czym jest szkoła?

Warto zadać sobie pytanie, jak należy określić szkołę? Od razu odpowiadając, wydaje się, że wszystko można sprowadzić do jednego – przygotowania dzieci do życia. Szkoła powinna przygotowywać dzieci do życia i to jest celem, ale czy ten cel jest realizowany? Czy nie jest tak, że brakuje informacji o różnego rodzaju umiejętnościach przydatnych w dorosłym życiu? Zdaje się, że dobre oceny niekoniecznie muszą mieć przełożenie na to, jak ktoś radzi sobie jako osoba dorosła.

Inne przykłady

Problemy szkolne można omawiać jeszcze długo, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że warto wspomnieć o kilku przykładach. Chodzi o lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości.

Szkoła słusznie kojarzy się z zawieraniem przyjaźni. Jak pewnie wiesz, przyjaźnie mogą przetrwać nawet wiele lat. Z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci potrafią być okrutne. Nie jest to raczej zbyt popularny temat, ale jest to coś, o czym bezwzględnie należy mówić. Ktoś może powiedzieć, że tak dochodzimy do roli nauczycieli (nauczyciele powinni pilnować porządku) i to prawda, ale warto zastanowić się nad tym, czy nauczyciele zawsze reagują o czasie.

Aspiracje ocenia się pozytywnie, ale nie zapominajmy o tym, że zbyt wielkie aspiracje to nic dobrego. Co więcej, można jeszcze dodać możliwy problem z oceną własnych możliwości. Taka sytuacja to szansa na zrobienie sobie wielu wrogównawet wśród nauczycieli, wszak wszyscy mają jakąś wytrzymałość.

Dobrze też wspomnieć o problemach z dostosowaniem się do nowej szkoły. Trudno mówić o szczegółach, ale zdaje się, że czasem warto pomyśleć o zmianie miejsca. Oczywiście, jeśli ma się pewność co do zmiany (należy przeanalizować wszystkie plusy i minusy).