Problemy z nauką matematyki

Kłopoty z matematyką to temat, który można określić legendarnym. Warto jednak zadać sobie pytanie, z czego wynikają problemy? Rzecz jasna są różne sytuacje, ale wydaje się, że mowa o czymś, co przydałoby się przeanalizować.

Czy chodzi o dyskalkulię rozwojową?

Niektórzy mogą powiedzieć, że są osoby, które muszą zmagać się z dyskalkulią rozwojową. Dla niezorientowanych – jest to zaburzenie dotyczące zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Mówienie o dyskalkulii jest zrozumiałe, aczkolwiek nie sprowadzajmy wszystkiego do tego zaburzenia. Zresztą wystarczy zaznaczyć, że szacuje się, iż około 6% populacji ma do czynienia z tym utrudnieniem. Można też powiedzieć, że dyskalkulia to kłopot, który należy rozpatrywać na samym końcu.

Jako że temat jest skomplikowany, warto dokonać podziału na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne – wydaje się, że taki podział jest najbardziej wyrazisty.

Czynniki zewnętrzne

Zacznijmy może od kontaktu z osobą odpowiadającą za nauczanieteoretycznie nie powinny pojawiać się żadne problemy, ale czy teoria ma przełożenie na praktykę? Czasem można mieć niemałe wątpliwości. Musimy także pamiętać o środowisku domowym czy zaniedbaniach środowiskowych (za przykład może posłużyć brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Czynników można wymienić jeszcze więcej – wystarczy wziąć pod uwagę wielojęzyczność i zmiany szkoły. Z drugiej strony łatwo zauważyć, że są kłopoty, z którymi mierzy się niewielka grupa.

Czynniki wewnętrzne

Do czynników wewnętrznych możemy zaliczyć choćby iloraz inteligencji. Takie przedstawianie rzeczywistości nie wszystkim może się podobać, ale mowa o fakcie. Wypada także uwzględnić brak systematycznej pracy, zbyt krótką pracę, motywację do nauki, niepełną operacyjność myślenia czy uczucia dziecka. Uczucia dziecka to przykład, który może zdawać się niejasny, ale jest mnóstwo spraw, do których należy się odnieść – dowodem na to jest np. odporność emocjonalna. Wymienione czynniki to oczywiście tylko namiastka tego, o czym trzeba pamiętać.

Jak likwidować problemy?

Jeżeli uda się ustalić problem, nie pozostaje nic innego jak zajęcie się poszukiwaniem rozwiązania. Kiedy kłopot jest znany, odpowiednie działanie nie powinno sprawiać większych trudności. Rzecz jasna dobrze też rozejrzeć się za zaufanym wsparciem.

Pamiętaj także o tym, że efekty mogą pojawić się po długim czasie – wszystko zależy od tego, z czym trzeba się mierzyć.