Ruch Lewicy dąży do usunięcia lekcji religii z polskich szkół, ale napotyka na przeciwności

Nowa Lewica, w swoich przedwyborczych zapowiedziach, zasugerowała możliwość usunięcia zajęć religii ze szkolnego planu lekcji. Posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która nie ukrywa swojego aspiracji do stanowiska ministra edukacji, otwarcie popiera ten pomysł. Jednak czy jest to możliwe, aby szkoła była miejscem, gdzie nie prowadzi się lekcji religii?

Pomimo dużego zainteresowania tą kwestią ze strony Nowej Lewicy, która po prawie 18 latach przerwy powraca do rządzenia i mówi otwarcie o potrzebie zmian w tej kwestii, propozycja usunięcia religii ze szkolnego planu lekcji nie znalazła się na liście priorytetów dla zmian w obecnym systemie edukacji. Za tą listą podpisały się wszystkie partie tworzące demokratyczną opozycję.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraźnie deklaruje, że nie wycofuje się z żadnych postulatów i popiera pomysł usunięcia zajęć religii ze szkół. Jeżeli to byłoby niemożliwe, posłanka proponuje przynajmniej zaprzestanie finansowania tych lekcji z budżetu państwa, co stanowi średnio 2 miliardy złotych rocznie. Według niej, te fundusze mogłyby zostać wykorzystane w inny sposób, na przykład na ciepłe posiłki dla uczniów.

Jednak zdaniem przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, pomysł na usunięcie lekcji religii ze szkół jest nierealny i budzi ich sprzeciw. Twierdzą, że ten postulat uderza w wolność dużej części społeczeństwa i jest bezpodstawnym roszczeniem. W demokratycznym społeczeństwie nie powinno dochodzić do naruszania praw innych osób przez pewną grupę ludzi. Obecne przepisy prawne dotyczące nauki religii w szkole – każdej religii uprawnionej do nauczania swojej doktryny – dotyczą osób zainteresowanych tym przedmiotem, bez narzucania innym konieczności uczestnictwa w tych zajęciach.

Art. 53 ust. 3 Konstytucji mówi, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie z ich przekonaniami. Ustęp 4 tego artykułu stwierdza, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, pod warunkiem, że wolność sumienia i religii innych osób nie jest naruszona.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 kwietnia 1992 roku (w obowiązującym brzmieniu od 1 września 2017 roku), w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych nauka religii i etyki jest organizowana na życzenie rodziców lub samych uczniów, jeśli osiągnęli pełnoletność.