Sytuacja nauczycieli na rynku pracy w Polsce

Droga do zostania nauczycielem wcale nie jest łatwa. Czy zapał i pasja do przekazywania wiedzy młodszym i starszym uczniom są dobrze wynagradzane? Jak nauczyciele szukają zatrudnienia na polskim rynku?

Jak wygląda sytuacja nauczycieli na rynku pracy?

Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu na pracę nauczycieli. Lockdown spowodował, że z dnia na dzień zostali oni zmuszeni do zdalnej pracy z uczniami. To z kolei było źródłem nowych problemów – konieczne było zapewnienie sprzętu i dostępu do sieci oraz dyscyplinowanie uczniów. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stanęli nauczyciele podczas pracy zdalnej, była walka z pozorowaniem nauki przez uczniów. Jak jest aktualnie?

Mimo że nauczyciele i uczniowie wrócili do szkół, to sytuacja wciąż jest niepewna. W razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej powrót do nauki zdalnej jest jak najbardziej możliwy, zwłaszcza że aktualnie szkoły dysponują już niezbędnym oprogramowaniem, są też lepiej do niej przygotowane.

Do problemów, z którymi borykali się nauczyciele podczas pandemii, trzeba dodać jeszcze strajki. W ostatnich latach powodami ich organizowania były zarówno warunki pracy, jak i płace.

Ile zarabia nauczyciel?

Od wielu lat zarobki nauczycieli są tematem burzliwych dyskusji. Na jakie wynagrodzenie może liczyć nauczyciel? Wysokość pensji jest uzależniona od kilku czynników. To m.in. liczba godzin pracy, nagrody, dodatki i stopień zawodowy. Średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli wynosi:

  • Nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł
  • Nauczyciel kontraktowy – ok. 3537,80 zł
  • Nauczyciel mianowany – ok. 5094,43 zł
  • Nauczyciel dyplomowany – ok. 6509,55 zł

Inne mogą być zarobki nauczycieli, którzy zdecydowali się pracować w szkołach prywatnych. Mimo że powszechnie zakłada się, że wynagrodzenia nauczycieli w takich placówkach są wyższe, to stwierdzenie to nie zawsze jest prawdziwe. Powodem jest choćby to, że szkoły prywatne często nie wypłacają pracownikom pensji w okresie wakacji.

Jeszcze inaczej prezentują się wynagrodzenia lektorów języków obcych. Oni często zamiast publicznej czy prywatnej szkoły podstawowej lub średniej wybierają do pracy szkołę języków obcych. Wówczas mają szansę pracować np. wyłącznie z dorosłymi.

Trzeba też pamiętać, że pensja nauczyciela otrzymywana za naukę w szkole nie zawsze jest jego jedynym dochodem. Wielu nauczycieli decyduje się np. na udzielanie korepetycji.

Jak nauczyciele powinni szukać zatrudnienia?

Nauczyciele poszukują pracy podobnie jak inni pracownicy – korzystają z serwisów ogłoszeniowych, np. https://www.gowork.pl/praca/nauczyciel;st. Na takich portalach pojawiają się głównie oferty dla nauczycieli zainteresowanych pracą w:

  • Prywatnych przedszkolach i szkołach.
  • Charakterze wykładowcy w szkole policealnej lub wyższej.
  • Placówkach poszukujących nauczycieli z rzadziej spotykanymi umiejętnościami, np. znajomością języka migowego.

Innym sposobem, aby znaleźć zatrudnienie, jest aplikowanie bezpośrednio do szkoły. Z tej metody poszukiwania etatu korzystają głównie nauczyciele z dużych miast, gdzie w szkołach często tworzone są nowe klasy. Ma to związek z rosnącą liczbą uczniów i przekłada się też na tworzenie nowych stanowisk pracy dla nauczycieli.

Rzadziej nauczyciele korzystają ze wsparcia udzielanego przez urzędy pracy. Wynika to ze ścisłej specjalizacji osób pracujących w tym zawodzie i ich dobrego rozeznania na rynku pracy.